Jongerencentrum Motion

Motion (voorheen De Bus) vind je in de ruimte boven het sport- en ontmoetingscentrum van De Laar-West. Hier ontmoet je jongeren uit je eigen wijk (De Laar Oost én West).

Je kunt in Motion informatie krijgen en op een leuke manier je vrije tijd doorbrengen. Jongeren zoals jij zijn hier ook vrijwilliger en helpen bij de inlopen en café-avonden.

Ook organiseren jongeren zelf activiteiten voor de bezoekers.

Een jongerenwerker van Rijnstad geeft daarbij support.

Adres: Brabantweg 115, 6844 GA Arnhem, (026) 38 90 140

https://www.rijnstad.nl/jongerencentrum_Motion

Wijkdiner in de Motion

https://www.facebook.com/jongerenwerkdelaar.jcdebus?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBSMTFBppaoJ9dLQPXeI4fDXl5mPatxTNSWQJXTB1nV_B4uDOW8JZgvXAyi1QAlpmPm9QQsMksmqef1&hc_ref=ARSFMk8rZv8O9NM1sGLBuEBJ-cFy-nR5okciWArPukgfIqT4HjlprvfSQ_lA8Vw9uwo&fref=nf

https://www.youtube.com/watch?v=E3HTprlP5Vc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Ahxko_0i-xix251nfyjgb_oE_KqJrIglvpdDSaX1GDXnVAISs9cLJZNo