AutoMaatje is dringend op zoek naar meer chauffeurs! AutoMaatje is in Arnhem al drie jaar actief in het vervoeren van ouderen die niet of moeilijk op een andere manier van A naar B kunnen. Het vervoeren van deze ouderen gebeurt door een groep vrijwilligers die het leuk vindt om te rijden. Dit doen ze met hun eigen auto en zij krijgen hiervoor een reiskostenvergoeding van 0,30cent per kilometer. Het AutoMaatje is een groot succes, maar wij hebben meer hulp nodig. meer lezen

De gemeente organiseert de komende maanden drie keer een laagdrempelige inloopavond voor gedupeerden van de kindertoeslagaffaire.

meer lezen

Wijkblad Laarnieuws 6, wordt huis aan huis bezorgd, ligt ook bij COOP en JUMBO, online te lezen via: https://oostelaar.nl/wp-content/uploads/2021/11/Laarnieuws0621_Website.pdf

meer lezen
Hoogbouw en park

De gemeente wil het stationsgebied in Arnhem-Zuid vernieuwen. De komende maanden werken we samen met inwoners en andere betrokken mensen stap voor stap toe naar een gebiedsvisie. Dit is een plan op hoofdlijnen. We verwachten de gebiedsvisie begin 2022 klaar te hebben. Met een nieuwsbrief en op de website www.arnhem.nl/stationzuid houden wij u op de hoogte van het project. U kunt ook aangeven hoe u betrokken wilt zijn bij het maken van de plannen.

meer lezen

Op zaterdag 27 november organiseert Meer Bomen Nu een landelijke doneer-een-zaailing-dag voor klimaat en biodiversiteit. In bijna iedere tuin is wel een jonge boom of struik te vinden die daar niet kan overleven omdat ze te weinig licht krijgen of omdat ze ongewenst zijn.

meer lezen

Veel mensen die voor voedselhulp in aanmerking komen, maken daar nu geen gebruik van. Dat weten we en daar zijn verschillende redenen voor zoals schaamte en onbekendheid. Ook ons intakeproces wordt dikwijls als een te hoge drempel ervaren.

meer lezen
Iedereen in Nederland moet een basiszorgverzekering afsluiten. Inwoners met een laag inkomen of een uitkering komen in aanmerking voor de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente. Dit heet de gemeentepolis. De gemeente betaalt een deel van de premie en u krijgt korting. Inwoners betalen dus minder. meer lezen

De wijk De Laar is een mooie groene wijk waar ruim 12.000 mensen wonen in ongeveer 5.600 huishoudens. De kwaliteit van leven ligt al jaren zo rond de 7,2 (ter vergelijking: in de Burgemeesterswijk is dat 8,5; in de Geitenkamp 6,5). Het is dus best aardig leven in De Laar, hoewel het misschien wel beter kan. In ieder geval kunt u als wijkbewoner meedenken over welke kant het opgaat.

meer lezen

Woensdag 24 november aanstaande, van 12.00 tot 15.00 uur, is er een open middag voor bezichtiging van de nieuwe ontmoetingsruimte in De Laar. De ruimte is beschikbaar voor wijkbewoners om daar activiteiten te houden die men zelf bepaalt. Dat kan eigenlijk van alles zijn, een kaartclub, een leesclub, bloemschikken, lezing, cursus, galerie. Het hangt af van u als wijkbewoner, het initiatief dat u neemt, hoe een en ander zal uitpakken. De ontmoetingsruimte omvat diverse grote ruimten en ook een tuin. Komt u ook? Er is warme chocolademelk en lekkers van sinterklaas!   

meer lezen

Nederland kent meer dan een half miljoen huishoudens die kampen met energiearmoede. Deze huishoudens hebben een laag inkomen, relatief hoge energiekosten en wonen meestal in slecht geïsoleerde huizen. Het gros van de ‘energiearmen’ woont in een sociale huurwoning, ruim 75 procent. En daar wringt de schoen. 

meer lezen

Sinds 31 maart jl. is Bob Roelofs de nieuwe wijkwethouder van De Laar. Hij heeft een achtergrond in studies geschiedenis en maatschappijleer, was jarenlang docent, zat rond 2000 enige jaren in de Gemeenteraad en werkte de afgelopen jaren als griffier bij Provinciale Staten van Gelderland. 

meer lezen

Naar verwachting start medio 2021 het doortrekken van de snelweg A15 naar de A12. Geschat wordt dat alles klaar is in 2025. Het geeft een belangrijke verlichting aan het verkeer via de Pleyroute. Geeft dit niet eens aanleiding voor meer voorzieningen in de regio Arnhem - Nijmegen??  Moderne kunst museum? Natuurhistorisch museum? Concertcentrum? Beeldenpark? Openluchtzwembad?      

meer lezen

Goed Geregeld Arnhem is vanaf 7 oktober met vijf locaties in Presikhaaf, Klarendal, Malburgen, De Laar en Geitenkamp én www.ggarnhem.nl officieel geopend voor alle Arnhemmers met vragen over geld- en regelzaken.

meer lezen

De presentatie van dit Kunstcafé wordt verzorgd door Josée Algra en Nico Kamberg en de muziek door Con van Roden en Paul van Oosten. 

meer lezen

Pagina's