Wijkplatform De Laar

Beste wijkbewoners van De Laar, In opvolging van de afgelopen bewonersbijeenkomst in boerderij De Kroon, is vandaag 10 oktober 2018 opgericht het Wijkplatform De Laar als overlegorgaan voor de bewoners van De Laar.

De bedoeling is dat er in dit platform vragen kunnen worden gesteld die betrekking hebben op wat er speelt bij u in de buurt en in de wijk in het algemeen. Als u dus bepaalde wensen hebt wat betreft veiligheid in de straten, vraag om bepaalde voorzieningen, betere verlichting, verwijderen van zwerfafval, vragen wat betreft ontmoeting, sport, activiteiten, energiebesparing, enzovoort, dan kunt u daar terecht.

Uiteraard zijn er nog vele andere adressen waar u terecht kunt met vragen, zie bijvoorbeeld wat er vermeld staat op deze website, maar de bedoeling van het Wijkplatform is dat u op een heel makkelijke manier allerlei dingen aan kan kaarten.

Op deze eerste vergadering kwam van alles aan bod, maar drie punten kregen extra aandacht:

Het houden van een enquete onder de bewoners om te weten te komen wat er leeft aan behoeften en wensen;

Het meer samenwerking zoeken tussen de wijkwebsite van De Laar, de website van de Wijkvereniging, en de Facebookpagina's die zich richten op De Laar;

Het werken aan algemene bekendheid van dit Wijkplatform De Laar en dat u weet waarvoor u bij ons terecht kan.

Namens het Wijkplatform,
Dick Broere

Deelnemers van het Wijkplatform: 

Ton Baars, Monique Bergers, Dick Broere, Astrid Fitsch, Iris Fitsch, Carin Gevers, Rene Hoenen, Huguette van der Jagt, Kevin Janssen.