Wijkplatform

Het Wijkplatform

Het wijkplatform is er voor alle bewoners van De Laar als een vertegenwoordiging van wijk De Laar naar de Gemeente Arnhem. Als er dingen zijn waar u mee zit en die bijvoorbeeld te maken hebben met de kwaliteit van leven in De Laar, dan kunt u daarvoor terecht bij het Wijkplatform. Het wijkplatform is te bereiken via het mailadres: delaararnhem@gmail.com.


Coördinatiegroep

Het wijkplatform heeft een coördinatiegroep die wijkbijeenkomsten voorbereid, die het wijkbudget beheert, die actieve wijkbewoners faciliteert, en die overleg voert met het Team Leefomgeving. De coördinatiegroep fungeert als ‘dagelijks bestuur' van het wijkplatform. Het bestaat uit minimaal 4 leden (bewoners) en wordt ondersteund door opbouwwerker Kevin Janssen.

 

Er is geld voor een goed idee-initatief !! 

Hebt u een idee voor de bevordering van het leefklimaat in uw straat, buurt, wijk?
Bijvoorbeeld dat er meer licht komt op bepaalde paden? Of dat u de groenborders in uw omgeving wil inrichten voor bijvoorbeeld een moestuin? Of betere speelvoorzieningen voor uw kinderen? Er is daarvoor financiële ondersteuning mogelijk. Informeer hiervoor bij het Wijkplatform. 

 

Informatie over criteria die gelden bij deze aanvraag kunt u vinden onder de link WijkbudgetGebruik voor de aanvraag het AanvraagformulierDe aanvraag wordt behandeld door het Wijkplatform. Voorbeelden van wijkinitiatieven, zie o.a. 'Vergroenen Hofje'; 'Opening Speelplein Susterenhof'; Buurtmoestuin Lieshoutstraat; Verbetering bloembak; Groenvak adopteren; Bijenhotel; Buurtkeuken; Verbetering Groen bij Entree.

 

Alle wijkbewoners hebben de mogelijkheid agendapunten voor het wijkoverleg aan te dragen bij het wijkplatform. Meld u gerust. We staan open voor ideeën en initiatieven.


Burgerkracht

Naast financiële ondersteuning voor initiatieven ter bevordering voor het leefklimaat is er ook geld voor activiteiten die mensen in staat stellen dat zij zich kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk.

Als u ideeën hebt hiervoor, dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein. Deze subsidieregeling 'Burgerkracht Sociaal Domein' bestaat sinds maart 2015 en stimuleert burgerinitiatieven die de zelfredzaamheid van de inwoners van Arnhem versterken.

Voorbeelden zijn een boodschappenservice voor ouderen of huiswerkbegeleiding voor probleemjongeren. Zie voor meer informatie 
de website van de Gemeente Arnhem
 of neem contact op met het Team Leefomgeving.