Werkzaamheden spoorwegovergang De Laar - Elst

Ter plaatse van de spoorwegovergang Rijksweg Noord naar Elst wordt een tunnel gebouwd. De spoorovergangen aan de Rijksweg Noord en de 1e Weteringsewal in Elst zijn een groot deel van de tijd dicht door het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen.

Hierdoor staan fietsers en automobilisten, maar soms ook hulpdiensten, vaak te wachten voor gesloten bomen. Omdat ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de toekomst meer treinen willen laten rijden over dit spoor, wordt de doorstroming van het verkeer een knelpunt.<--break->

Om dit op te lossen pakken we samen met de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland deze twee spoorovergangen aan. En dit geldt ook voor de wegen naar de spoorkruisingen toe. Bij de 1e Weteringsewal komt een viaduct over het spoor en bij de Rijksweg Noord een onderdoorgang.

Project Elst Noord Spoorkruisingen

De bouw van de tunnel in de Rijksweg Noord en het viaduct over de 1e Weteringsewal horen bij het project Elst Noord Spoorkruisingen . Dit project bestaat uit drie deelprojecten met veel onderlinge raakvlakken zoals planning, fasering en verkeers- en veiligheidsmaatregelen. De gemeente Overbetuwe is de opdrachtgever en samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de financier van het project.

Planning

In juli 2019 is de aannemer begonnen met werkzaamheden aan de aansluitende wegen en de kruisingen aan de oostzijde van het spoor. Tegelijkertijd startte de aannemer van het viaduct bij de 1e Weteringsewal met het verlagen van de bovenleiding. Inmiddels werkt de aannemer ook aan de onderdoorgang in de Rijksweg Noord.

Samen veilig doorwerken

Bij de werkzaamheden tijdens de coronacrisis volgen de aannemers van ProRail het protocol ‘Samen veilig doorwerken’  dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bouw- en technieksector is vastgesteld. ProRail is voortdurend in gesprek met spooraannemers om te kijken hoe de werkzaamheden aan het spoor zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk door kunnen gaan. Daarbij kijken we samen naar de inzet van personeel, aanvoer van materieel en de tijdige levering van hygiënische middelen.

Bron: https://www.prorail.nl/projecten/elst-noord-spoorkruisingen

Zie ook: 
https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/werk-aan-spoortunnel-rijksweg-noo...
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2100002/Tunnel-vervangt-ergerlijk...
https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/spoortunnel-elst-straalt-uit-naar...

De werkzaamheden aan het viaduct zijn reeds afgerond:
https://www.prorail.nl/projecten/elst-noord-spoorkruisingen/projecten/el...