Werkzaamheden Kronenburgdijk, 3 juni t/m 7 juni 2019

Vanaf maandag 3 juni 2019 t/m vrijdag 7 juni 2019 worden de onderhoudswerkzaamheden op een deel va de Kronenburgdijk uitgevoerd. Het bestaande asfalt op de rijbaan wordt tijdens dez werkzaamh eden vervangen door nieuw asfalt. Het werkgebied waarin de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, staat in de onderstaande afbeelding weergegeven.

De werkzaamheden aan de Kronenburgdijk worden uitgevoerd vanaf maandag 3 juni 2019, 06:00 uur t/m vrijdag 7 juni 2019, ca. 18:00 uur. De werkzaamheden aan de Kronenburgdijk vinden overdag plaats, waa rbij het werkgebied volledig is afgesloten voor verkeer.

Het is voor fietsers en voetgangers mogelijk om het werkvak te passeren via het huidige voetpad langs de Kronenburgdijk. Het doorgaande verkeer richting Elden wordt omgeleid via de Kronenburgsingel, Burgemeester Matsersingel en de Rijksweg- West.

Onze werkzaamheden aan e Kronenburgdijk zijn weersafhankelijk. Mochten de weersomstandigheden tegenvallen, dan informeren wij u over een eventuele wijziging van onze planning voor de werkzaamheden.