Werkzaamheden Cattepoelseweg

Voor o.a. ziekenhuisbezoek Rijnstate Wagnerlaan, hou rekening met mogelijke vertraging vanwege werkzaamheden aan Cattepoelseweg in november a.s.

Vervanging asfalt fietspad Cattepoelseweg

Het asfalt op het fietspad Cattepoelseweg wordt vervangen. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd.

Fase 1: van dinsdag 5 november om 6.00 uur tot en met donderdag 7 november 17.00 uur.
Fase 2: van dinsdag 12 november 6.00 uur tot en met donderdag 14 november 17.00 uur.

De werkzaamheden vinden overdag plaats waarbij zowel het fietspad als de rijbaan tussen 6.00 uur
en 18.00 uur volledig is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Parkeerverbod

In verband met de werkzaamheden is het niet mogelijk om te parkeren langs het werkgebied van de
Cattepoelseweg. Per fase geldt een parkeerverbod.

Planning

De planning kan uitlopen, als er sprake is van slecht weer. De gemeente hoopt op uw begrip en doet
er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.