Werelddag voor de armen

WERELDDAG VAN DE ARMEN -- Wat betekent het voor kinderen om in armoede op te groeien? --  Bijeenkomst waarin er gesproken wordt over wat er speelt aan kinderen en armoede en wat er aan gedaan kan worden. 

ZONDAG 9 DECEMBER 11.30 – 14.00 UUR, MARTINUSKERK STEENSTRAAT 7

11.30 – 12.30 Eucharistieviering

12.30 – 12.40 Lied door het Inloophuis-koor

12.40 – 13.10  In gesprek met: 

Team Leefomgeving Noord-West – over hun betrokkenheid bij kinderen

Platform Verzet Tegen Armoede – over hun bevindingen m.b.t. kinderen en armoede

13.10 – 13.45 Lunch (vrijwillige bijdrage)

13.45 – 14.00 Afsluiting door het Inloophuis-koor

JE KUNT AAN ALLES DEELNEMEN, MAAR OOK AAN ĒĒN OF ENKELE ONDERDELEN

Laten we niet liefhebben met woorden, maar met daden (1Joh.3,18)