Arnhem moet net als de rest van Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Vorig jaar heeft de gemeente daarvoor de 'wijkgerichte aanpak energietransitie' vastgesteld. In 2021 moet dat resulteren in een plan, de transitievisie Warmte, waarin per Arnhemse wijk wordt aangegeven welk alternatief voor aardgas er wordt gekozen en wanneer daar sprake van kan zijn.

meer lezen

Heeft u ideeën over de stad Arnhem? Welk onderwerp verdient volgens u meer aandacht? Laat het de gemeenteraad horen! 

meer lezen

Heb je bomen, een haag, veel bloeiende planten of op een andere manier een levende tuin, balkon of buurt? Maak dan een mooie foto waar de biodiversiteit vanaf spat en deel deze met Arnhem Klimaatbestendig.

meer lezen

Het bestuur van de wijkvereniging heeft, in samenspraak met de redactie, besloten editie no. 3 van wijkblad Laarnieuws definitief te laten vervallen. In verband met de beperkende maatregelen door het coronavirus zijn er nauwelijks tot geen activiteiten en daarnaast is er op dit moment weinig nieuws.

meer lezen
Op de nieuwjaarsborrel (februari 2019) heb ik, Jelleke Bakker, verteld, dat ik van plan was een cultuurgroep op te richten, als daar in de wijk belangstelling voor was. Samen met twee buurtgenoten, Con van Roden en Bart van de Wateringen heb ik in de zomer van 2019 de cultuurgroep De Laar opgericht.  meer lezen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten verhard, waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen. Door meer groen aan te planten kunnen we deze effecten tegengaan.

meer lezen

Dag bewoners van De Laar, Afgelopen dinsdag heeft de gemeente een nieuw ontwerp omgevingsplan naar buiten gebracht voor De Laar. In dit omgevingsplan staan de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de stukken grond bij u in de wijk.

meer lezen

Gemeente Arnhem, dank dat jullie het weer mogelijk hebben gemaakt voor ons om 34 heerlijke maaltijden te bereiden voor mensen die het juist nu zo nodig hebben. Team Leefomgeving en Sociaal Wijkteam, Brede School Beabantweg, bedankt voor budget, meedenken en locatie. Sanne Meijrink voor het rondbrengen en Sander en Deborah voor alle boodschappen!<--break->

meer lezen

Er is een plan van aanpak Woningsplitsing en Verkamering dat binnenkort wordt behandeld door de gemeenteraad. Uit dit plan van aanpak: "De afgelopen jaren zijn Arnhemse woningen in toenemende mate gesplitst of omgezet. Splitsingen en verkamering zijn van wezenlijke waarde voor Arnhem, omdat ze voorzien in een bepaalde woonvraag. Ze kunnen echter ook negatieve effecten met zich meebrengen.

meer lezen

Op 15 april is het 75 jaar geleden dat de geallieerden Arnhem hebben bevrijd. In dit jubileumjaar zouden de jaarlijkse herdenkingen plaatsvinden en activiteiten om 75 jaar vrijheid te vieren. Deze zijn aangepast of afgelast vanwege de maatregelen om het coronavirus te beperken.

meer lezen

We hebben een fotowedstrijd in het leven geroepen om Arnhemmers te stimuleren om thuis te blijven, maar vooral ook van hun groene tuin/balkon te genieten. In april, mei en juni kiezen onze volgers een winnaar uit een door ons gekozen top 3. Elke maand is er een ander thema.

meer lezen

Wij geven de dag weer structuur waardoor ouders kunnen werken! Elke dag kan jij les volgen in je eigen klas bij de grootste en leukste school van Nederland! Van 9-12 voor groep 3 t/m 8. Inhoudelijk gegeven en bedacht door echte docenten met tussendoor gym en creatieve vakken.

meer lezen

Het bestuur van de wijkvereniging heeft besloten editie no. 3 van wijkblad Laarnieuws van april te verschuiven naar medio juni. In verband met de beperkende maatregelen door het coronavirus vinden wij het niet verantwoord om onze vrijwillige bezorgers te vragen de wijkbladen te verspreiden in hun wijkdeel.

meer lezen

Hebt u hulp nodig? Wilt u hulp geven? Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven, en kun je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschappen? En hoe ga je naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan?

meer lezen

Geachte heer, mevrouw, De gemeente nodigt u graag uit voor een speciale Omgevingswetbraderie, op donderdag 19 maart tussen 19.00 en 22.00 uur in de Stadhuishal van het Stadhuis, Koningsstraat 38.

meer lezen

Pagina's