We hebben een fotowedstrijd in het leven geroepen om Arnhemmers te stimuleren om thuis te blijven, maar vooral ook van hun groene tuin/balkon te genieten. In april, mei en juni kiezen onze volgers een winnaar uit een door ons gekozen top 3. Elke maand is er een ander thema.

meer lezen

Wij geven de dag weer structuur waardoor ouders kunnen werken! Elke dag kan jij les volgen in je eigen klas bij de grootste en leukste school van Nederland! Van 9-12 voor groep 3 t/m 8. Inhoudelijk gegeven en bedacht door echte docenten met tussendoor gym en creatieve vakken.

meer lezen

Het bestuur van de wijkvereniging heeft besloten editie no. 3 van wijkblad Laarnieuws van april te verschuiven naar medio juni. In verband met de beperkende maatregelen door het coronavirus vinden wij het niet verantwoord om onze vrijwillige bezorgers te vragen de wijkbladen te verspreiden in hun wijkdeel.

meer lezen

Hebt u hulp nodig? Wilt u hulp geven? Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven, en kun je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschappen? En hoe ga je naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan?

meer lezen

Geachte heer, mevrouw, De gemeente nodigt u graag uit voor een speciale Omgevingswetbraderie, op donderdag 19 maart tussen 19.00 en 22.00 uur in de Stadhuishal van het Stadhuis, Koningsstraat 38.

meer lezen

Vrijdagavond 27 maart 2020 – aanvang 20.00 uur. Doe mee met deze pubquiz in boerderij de Kroon! Een leuk en spannend vragenspel met teams uit de Laar Oost en de Laar West!

meer lezen

Nr. 2, maart Laarnieuws is het wijkblad voor  De Laar en verschijnt in 2020  zes maal. Oplage ruim 5.200 exemplaren. Redactieadres: Redactie “De Oostelaar” P/a Boerderij De Kroon Randweg 2, 6845 AC Arnhem. 

meer lezen

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die aan uw woning is toegekend? Of hebt u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via www.arnhem.nl/snelreactie of telefonisch via telefoonnummer 0800 1809. 

meer lezen

Vrijdag 28 februari verstuurt de gemeente Arnhem de gemeentelijke belastingaanslag van 2020. U ontvangt de aanslag dan per post op zaterdag 29 februari. Tenzij u eerder uw account bij MijnOverheid.nl geactiveerd heeft. Dan ontvangt u uw aanslag digitaal in uw berichtenbox.

meer lezen
Vanmiddag is ons project afgerond! We hebben een prachtige speeltuin erbij! Dankzij Stouthout en buurtbewoners is er iets prachtigs ontstaan! Gras moet nog groeien en de moestuin staat er nu wat winters bij, maar zeker de moeite waard om weer eens te komen kijken!

meer lezen

Met een ferme worp van een plastic flesje in een van de blikmikkers nam wethouder R. van der Zee officieel de twee afvalbakken in gebruik, geplaatst aan de beide zijden van het viaduct van de Kroonse Wal. De afvalbakken stonden daar al een week en waren beide al een keer geleegd omdat ze helemaal vol zaten met afval. Het lijkt er dus op dat ze precies goed staan en zeer noodzakelijk zijn. Om mensen opmerkzaam te maken voor deze blikmikkers zijn er markeringen aangebracht op het fietspad.

meer lezen

Gisteravond was er de informatieavond over wat de energietransitie betekent voor de wijk De Laar. ‘Energietransitie’ betekent  een set van maatregelen die in de komende decennia van kracht wordt en die er op gericht is dat we energiezuiniger gaan wonen, dat we van het aardgas afgaan, en dat we steeds meer gebruik gaan maken van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en windmolens.

meer lezen

Uitnodiging. Op donderdag 20 februari zal er een opening plaatsvinden van het schoonmaakproject “Schoonroute Kroonse Wal”. Bewonersinitiatief De Laar Schoon heeft hier hard aan gewerkt om dit te realiseren.

meer lezen

“Ik weet nu even niet meer hoe ik verder moet” zegt Anna, “Er is een flink gat gekomen in mijn leven sinds mijn zus niet meer thuis woont.” Ze vertelt wat er is gebeurd. Jarenlang heeft ze na de dood van haar ouders de zorg voor haar zus Ria op zich genomen, die lichamelijk en geestelijk gehandicapt is. Ze zijn erg op elkaar gesteld, zozeer dat Anna een deel van haar werk heeft opgegeven om voldoende aandacht en zorg aan haar zus te kunnen geven. Toen Ria ernstig ziek werd, moest ze opgenomen worden in een verpleeghuis. Sindsdien bezoekt Anna haar dagelijks. “Het is nu helemaal anders geworden. Ik mis de zorg en het omgaan met elkaar. Zij was mijn levensvulling. Ik zit nu doelloos thuis. Moeilijk hoor, om nu weer nieuwe invulling te geven aan mijn leven, een nieuwe zin.” Zomaar één van de levensvragen waarmee inwoners van Arnhem terecht kunnen bij de D3rde Verdieping – Hart voor Zingeving.

meer lezen

Beste wijkbewoners van de Laar. Energiebesparing is momenteel een hot-item binnen de gemeente. Maar wat betekent dit nu voor u? Iedereen heeft ermee te maken. De energierekening gaat omhoog. We moeten uiteindelijk van het gas af. Maar er zijn ook kansen voor u. Aanpassingen aan je huis hoeven niet duur te zijn. Op de avond geven wijkbewoners en professionals tips en adviezen over hoe u uw energierekening omlaag kan krijgen met kleine en goedkope aanpassingen.

meer lezen

Pagina's