Nu het weer kan zet Werkplaats De Helling op zaterdag 5 november 2022 de deuren van Rozenstraat 49 weer wagenwijd open. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom!

meer lezen

Met vertrouwen de toekomst tegemoet? Het kan met de juiste draai aan je business model. Voor startende ondernemers of bestaande ondernemers die willen gaan hervormen of vernieuwen is het programma ‘Toekomstgericht Ondernemen’ een uitkomst.

meer lezen

Veel mensen denken dat je alleen in het voorjaar nieuwe planten in de grond kunt zetten. Onterecht! Het najaar is een hele goede tijd om vaste planten, bomen, hagen en bollen aan te planten. Planten die in het najaar worden aangeplant slaan vaak goed aan omdat de grond nog warm is na de zomer en de wortels meer tijd hebben om zich te ontwikkelen. Zo zijn de planten vaak beter bestand tegen de weersextremen in de zomer. Als je in het najaar bloembollen plant, heb je ook al weer vroeg in het voorjaar een bloeiende tuin!

meer lezen

De prijzen voor energie, gas en elektriciteit, stijgen. Daardoor zijn gewone boodschappen ook duurder geworden. Kunt u moeilijk rondkomen? Heeft u geldzorgen? Voorkom dat u geldproblemen krijgt en zoek op tijd hulp. In Arnhem staan de gemeente en organisaties in onze stad voor u klaar om u te helpen. Hulp vragen is de eerste stap om een oplossing te zoeken.

meer lezen

Tijdens de week tegen eenzaamheid toeren we door Arnhem Zuid en zijn op 3 oktober in Winkelcentrum Laar-Oost van 10.00 tot 11.30 uur en van 12.00 tot 14.00 uur in de Laarhof. Er is koffie/thee met extra versnapering. Ook aan de allerkleinste is gedacht.

meer lezen

In veel plaatsen in Nederland zijn vrijwilligers van de Fietsersbond actief. Ook in Arnhem zetten  leden zich in om veilig en comfortabel fietsen in de gemeente te verbeteren. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan een leefbare, gezonde en actieve wereld. Want fietsen is niet alleen goed voor de fietser zelf. Met een goede verkeersinfrastructuur zorgen we voor een overzichtelijke en rustige woon- en leefomgeving waar iedereen onbekommerd aan het verkeer deel kan nemen. En fietsen houdt mensen gezond, mensen die veel fietsen zijn minder vaak ziek. 

meer lezen
Het groene plein van Basisschool De Expeditie krijgt steeds meer vorm! Op 30 november wordt een prachtig houten speeltoestel op het bovenbouwplein geplaatst met volop plek om te klimmen en klauteren. In het voorjaar wordt begonnen met de aanleg van de rest van het ontwerp voor de twee pleinen. Beide pleinen zullen in elk geval tot 17 uur elke dag open zijn om te spelen voor alle kinderen in de wijk.

meer lezen

Op vrijdagmiddag 16 september 2022 organiseert Stichting War Requiem - Bridge to the Future de conferentie De Erfenis van Indië. Tijdens dit programma staat de oorlog om de onafhankelijkheid van Indonesië (1945-1949) centraal. Hoe kijken we hierop terug?

meer lezen

Op vrijdag 16 september herdenkt de stad de Slag om Arnhem met de herdenkingsbijeenkomst in de Eusebiuskerk, herdenking en kranslegging in de Berenkuil, March over the Bridge en Bridge to Liberation. Arnhemmers en andere betrokkenen zijn als vanouds welkom aan de voet van de John Frostbrug.<--break-> --  Herdenking 2015, credits Pascal vS ttps://www.youtube.com/watch?v=pBvXs-osEg4

meer lezen

Het is niet goed voor het milieu, buurten raken erdoor vervuild, het zorgt voor overlast en rotzooi, kortom: zwerfafval is om heel veel reden niet gewenst. Daarom werken heel veel instanties en vrijwilligers gelukkig al heel lang en intensief aan om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. En ook u kunt daarbij helpen. En u hoeft dan niet eens een hele wijk of de speeltuin op te ruimen, maar door het opruimen van 1 stuk zwerfafval draagt u al een steentje bij.

meer lezen

Spelen en bewegen is belangrijk voor iedereen, maar zeker voor kinderen. Het is een kinderrecht en van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.

meer lezen

Al meer dan 10 jaar worden aan de Mooieweg 17 groenten geteeld, waarvan de grootste opbrengst naar de Voedselbank gaat. Verdeeld over de week (behalve zondag) zijn dagelijks vrijwilligers in de weer op de tuin.  In deze periode van het najaar wordt nog veel geoogst, zoals pompoenen, courgettes, boerenkool, sla en andijvie en snijbiet, maar ook tropische vruchten als lauki en sopropo.  Maar ook worden nog steeds kiemplantjes gezet, zoals bieten, sla en koolplantjes.

meer lezen

Als je rondloopt in de omgeving Udenstraat van De Laar West, dan zie je al snel een van de projecten van groenverbetering die zijn uitgevoerd op initiatief van Gaelwyn van der Mije, ecologisch hovenier, educator en landschapsecoloog van kleinbedrijf Natuurkracht en Educatie.

meer lezen

Met spoed zoeken wij een bezorger voor wijkblad Laarnieuws in de Laar West voor wijkdeel R: Deurnestraat, Rosmalenstraat en Ulvenhoutstraat Het te bezorgen aantal wijkbladen in dit wijkdeel is 167 stuks.

meer lezen

Vrijwilligers vormen de kurk waarop de samenleving drijft, ook in uw wijk. Ze zijn dus erg belangrijk, al die mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander, voor een club, de school, de kerk, cultuur, natuur en milieu, de buurt of de stad.

meer lezen

Pagina's