De Laar 16 nov. 2017 --  De gemeente Arnhem houdt een enquête over het voornemen tot aanleggen van een voetpad in De Laar. Het betreft het deel van de Kroonse Wal dat veel gebruikt wordt door voetgangers en fietsers van en naar het Station Arnhem-Zuid. Hier de brief van de Gemeente Arnhem naar de betrokken wijkbewoners.<--break->

meer lezen

Zorgt u :
- Meer dan drie maanden per jaar op vrijwillige basis voor iemand?
- Doet u dat meer dan 8 uur per week?
Dan heeft u recht op een mantelzorgcompliment!!Als degene voor wie u zorgt inwoner van Arnhem is, kan hij/zij dat mantelzorgcompliment voor uaanvragen.

meer lezen

AZ 2000 ontvangt subsidie voor doorontwikkeling G-voetbal

Arnhem, 9 november 2017. Voor aanvang van de competitiewedstrijd tegen Longa’30/Grol kregen de spelers van AZ 2000 een cheque overhandigd.

meer lezen

Arnhem, 2 november 2017. Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er pleegouders, die - tijdelijk - bij willen springen voor minder fortuinlijke kinderen.

meer lezen

Gemeentelijke panden moeten duurzamer worden

Arnhem, 2 november 2017. Vandaag neemt wethouder Geert Ritsema de zonne-installatie op het dak van Sporthal De Laar-West officieel in gebruik. Sportief Opgewekt installeerde onlangs 520 zonnepanelen die gezamenlijk jaarlijks zo'n 156.000 kWh aan duurzame energie leveren. Dat is genoeg om 45 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien, al gebruikt de sporthal deze stroom in principe zelf.

meer lezen

Groepsfoto van o.a. de werkgroep bij de feestelijke opening van het Speelplein Susterenhof.

Woensdag 4 oktober jl. was er de feestelijke opening van het hernieuwde speelplein in de Susterenhof in De Laar Oost. Vanuit ontevredenheid over het bestaande speelplein hadden buurtbewoners een werkgroep gevormd voor het maken van een nieuw plan voor het speelplein.

meer lezen

Voedselbank Arnhem zet haar deuren open op zaterdag 18 november. Van 11.00 – 15.30 uur is iedereen welkom die een kijkje wil nemen bij het nieuwe Centraal Uitgiftepunt Arnhem-Zuid, Overmaat 10, Arnhem-Zuid.

meer lezen

De herfst wordt een bijzondere belevenis als je deelneemt aan de Groencursus Najaar van IVN, KNNV en NIVON samen. Onderwerpen, die in deze korte cursus aan de orde komen zijn paddenstoelen, bomen in herfst en winter en hoe de natuur de winter doorkomt.

meer lezen

Een jong Gelders park, dat is Park Lingezegen. Het park, gelegen in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, is opgedeeld in 5 gebieden en beslaat een totale oppervlakte van 1700 hectare.

meer lezen

Tussenrapportage Wijkactieplan 2016 en 2017
Juli 2017

Een groot aantal bewoners heeft via het wijkgesprek en een digitale enquête bijgedragen aan de totstandkoming van het Wijkactieplan 2016 en 2017. Behalve een 22 tal aandachtspunten is hierin ook vastgesteld wie welke actie zou moeten doen of kan uitvoeren of daarbij betrokken is.

meer lezen

Klus mee op zaterdag 14 oktober en geniet van een heerlijke gratis lunch! 
Houd je van aanpakken? Een buitenklus klaren, samen met anderen?
Je een dag actief inzetten voor een goed doel? Dan zoeken wij jou!

Klussen bijvoorbeeld: graven, plaatsen van hekwerk en beplanting .

meer lezen

Gemeente sluit hoofdlijnenakkoord met projectontwikkelaar

meer lezen

Wil je in 2018 een artikel in wijkblad De Oostelaar laten plaatsen? Houd dan rekening met de deadline voor aanleveren van kopij en de verspreidingsdata.

meer lezen

De Laar heeft een nieuwe wijkagent Jeroen Perquin voor De Laar Oost, de vorige was Johan Bruining. Hieronder een kort afscheid en een introductie van de beide agenten. De wijkagent van De Laar West is Arno Nieman.

meer lezen

Arnhem wil volop ruimte bieden aan kleine en grote initiatieven op het gebied van stadslandbouw! Dat staat in de door het College gepresenteerde Visie Stadslandbouw 2017. Zo zouden alle basisscholen in Arnhem een moestuin moeten hebben, waar kinderen les kunnen krijgen over natuur en voedsel.

meer lezen

Pagina's