Viaduct Kroonse Wal in nieuw jasje

Het is alweer een tijdje geleden, in de tijd van Corona, vanaf maart 2020 ongeveer, dat uit vele meldingen bleek dat wijkbewoners overlast hadden van jongeren bij het viaduct Kroonse Wal. Omdat dit onacceptabel is in een prettige, leefbare wijk is een proces op gang gebracht om deze overlast te stoppen en ook toekomstig te voorkomen.

Bij het viaduct Kroonse Wal werd als eerste de hangplek minder aantrekkelijk gemaakt door het dichtzetten van de ruimte onder het viaduct met damwanden en betonblokken. Waarbij uiteraard het gedeelte met het veelgebruikte fiets- en voetpad werd vrijgehouden.

Vanuit Veiligheid werd een werkgroep gevormd, met o.a. wijkagenten, straathoek- en jongerenwerkers, BOA’s en Thea ten Velde van Team Leefomgeving De Laar - Elden. Naast extra jongerenwerk en politie-inzet, werd ook een buurtsportcoach aangesteld. De gezamenlijke inspanning bleek te werken en het werd weer rustig in de wijk. De omwonenden van het viaduct spraken de voorkeur uit de ruimte onder het viaduct gesloten te houden. Aldus werd besloten te zoeken naar een permanente oplossing, maar dan een met een prettiger uitstraling dan die betonblokken. Die oplossing kunt u inmiddels zien!

Zo is aan de zijde van De Laar-Oost een vaste wand geplaatst, waar later een kleurrijke streetart-schildering zal schitteren. De rode tegels van het kunstwerk ‘De Vijf Pijlers’ worden nog vernieuwd. Onder het viaduct, naast het fietspad is door De VerfBrigade samen met jongeren uit de wijk een graffiti-schildering gemaakt: ‘Samen De Laar’, een golf met als leidende gedachte dat de wijk De Laar er is voor iedereen, voor jong en oud, voor allen groot en klein.

Aan de zijde van De Laar-West is een klimaat-slimme muur geplaatst. Leuk detail is dat omwonenden hebben meegeholpen met planten. De verticale tuin springt echt in het oog.

Thea ten Velde geeft aan: “De overlast was best ernstig. Het is zeker niet de bedoeling dat wijkbewoners geen prettig gevoel hebben in de eigen wijk. We hebben daarom hoog ingezet op diverse terreinen. Wijkprofessionals, betrokken partners en de gemeente hebben allen vanuit de eigen deskundigheid èn in samenwerking de problematiek aangevlogen en een plan van aanpak gemaakt. Het is mooi om te zien dat deze samenwerking heeft gewerkt om De Laar weer rustig en prettig leefbaar te krijgen. Dat de ernstige overlast weg is, wil niet zeggen dat we achterover leunen. Juist niet. We zijn nu hard aan het werk om van een probleemgerichte aanpak naar de preventie-kant te gaan. Hoe kunnen we samen voorkomen dat deze escalaties zich voordoen? Dat doen we onder andere door het verfraaien van de wijk, de Kroonse wal is daar een mooi voorbeeld van. Ook bewoners hebben een belangrijke rol om overlast voor te blijven, bijvoorbeeld door mogelijke problemen of risico’s vroegtijdig te signaleren over de wijk en hun naaste omgeving.”

Tekst en foto: Dick Broere