Verkamering in de politiek

Er is een plan van aanpak Woningsplitsing en Verkamering dat binnenkort wordt behandeld door de gemeenteraad. Uit dit plan van aanpak: "De afgelopen jaren zijn Arnhemse woningen in toenemende mate gesplitst of omgezet. Splitsingen en verkamering zijn van wezenlijke waarde voor Arnhem, omdat ze voorzien in een bepaalde woonvraag. Ze kunnen echter ook negatieve effecten met zich meebrengen.

De afgelopen jaren lijken deze negatieve effecten steeds nadrukkelijker naar voren te komen en groeit de wens om hier meer op te kunnen sturen. Uit de beleidsevaluatie is gebleken dat het huidige beleid op het gebied van splitsing niet goed functioneert. Enerzijds omdat de vergunningverlening niet altijd goed verloopt en anderzijds omdat we in de praktijk regelmatig zien dat wordt overgegaan op kamerverhuur bij het niet verkrijgen van een vergunning voor splitsing. Het grootste knelpunt omtrent woningsplitsing en (vooral omtrent) kamerverhuur is echter dat de leefbaarheid in wijken steeds meer onder druk staat."

Zie voor het gehele plan van aanpak de PDF hieronder.

Zie daar ook het overzicht van de vragen (met de antwoorden) die gesteld zijn door de diverse raadsfracties.

Zie ook: https://www.delaararnhem.nl/leefbaarheid-en-veiligheid-de-laar