Verbetering groen bij entree flat

“We moeten die vieze stekelige gemeentetuin eens aanpakken,” dit was zo het idee een paar jaar terug van Ton, Marion, Marianne, Petra, Gina en nog enkele flatbewoners aan de Baakhovenstraat van De Laar.

Voor een financiële tegemoetkoming werd aanvankelijk Woningstichting Portaal benaderd, maar die gaf niet thuis. Ton had via het Wijkplatform contact met Kees Hin, een groenspecialist van de Gemeente Arnhem.  “Maak maar een plan. Maak duidelijk wat jullie precies willen,” zo reageerde die.  Wel, dat hoefde je geen tweede keer te zeggen, want Marion bleek zeer bedreven in tuinontwerp, en zij maakte al rap een professionele tekening voor de inrichting van de border. Aldus werd het plan ingediend met ook een offerte van de kosten. Een eerder ingediende aanvraag voor plantenbakken was reeds gehonoreerd. Ook was er een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van tuingereedschap, want het was de bedoeling dat een en ander toch zelf aangelegd, verzorgd en onderhouden wordt.


Nadat het plan was goedgekeurd, werd overgegaan tot de uitvoering. Heel plezierig was daarbij de hulp van Henry Oost, buurtconciërge van Arnhem-Zuid. Alle bestaande planten werden afgevoerd en ook werd de grond grotendeels vervangen door betere grond. Vervolgens werd het ingekochte groen geplant en de border verder ingericht. Nu ongeveer anderhalf jaar later staat het er mooi bij allemaal. Heel de entree toont beter, geeft een verbetering van de algehele woonkwaliteit, en leuk is ook de ontmoeting tussen mensen, in het samenwerken en samen onderhouden van dit nieuwe groen. Het hele project heeft ongeveer 4,5 duizend euro gekost. Ton onderhield de contacten met de gemeente Arnhem, deed de aanvragen en de verdere administratie. Hij kijkt met genoegen uit op de inmiddels prachtige border, en ook de dames zijn zeer content met het uiteindelijk resultaat. 


De gemeente Arnhem heeft geld voor dit soort projecten. Via de wijkwebsite van De Laar is er eventueel een aanvraag in te dienen. Wel is van belang dat er als het ware iemand ‘de kar trekt’, en dat er meerdere mensen bij betrokken zijn om zo voldoende draagvlak te geven. Verder is het aan te bevelen dat iemand in die groep een goeie tekening maakt of dat er anders iemand extern daarvoor gevraagd wordt. Zo’n tekening geeft de aanvraag een meer serieuze indruk, wat betreft uitvoerbaarheid, uiteindelijk resultaat en kosten. Voor verdere info, zie: https://delaararnhem.nl/  rubriek 'Wijkbudget'.

 

   


Tekst: Dick Broere; tekening: Marion, foto’s: Petra en Gina