Uitnodiging verduurzaming van de Laar

Uit de enquête die is ingevuld is aangegeven dat wijkbewoners een wijkinitiatief missen dat zich gaat bezighouden met het verduurzamen van de Laar.

Denk hierbij aan:
- Delen van zonne-energie;
- Duurzaam wonen;
- Zonnepanelen op het dak;
- Meer isolatie van woningen;
- Stimuleren van groene platte daken;
- Voorlichting over verduurzaming;

Een duurzame energiehuishouding levert op lange termijn economisch meer op dan ze kost.

Vanuit het wijkplatform is er een wijkbewoner opgestaan die heeft aangegeven hiermee aan de slag te willen gaan. Wij zoeken meer wijkbewoners om hiermee aan de slag te gaan.

Wanneer: woensdag 19 juni van 20:00 tot 21:00 uur
Waar: Boerderij de Kroon

Doel van de bijeenkomst is een werkgroep te starten die gaat nadenken over het verduurzamen van de Laar. De werkgroep zal om de 6 - 8 weken bij elkaar komen om te vergaderen.

Heeft u interesse? Kom dan naar de bijeenkomst toe of stuur een email naar k.janssen@rijnstad.nl