Uitnodiging Klimaatcafé – Afkoppelen of verzuipen

Na een jaar vol inspiratie willen we nu met jullie naar een volgende stap. Doen! Tijdens heftige piekbuien veranderen wegen in Arnhem Noord in heuse snelstromende beken. Dat water zorgt in de lager gelegen gebieden voor veel overlast door onderlopende straten en overstroomde kelders. Dit kunnen we voorkomen door zoveel mogelijk regenwater in de hoger gelegen wijken af te koppelen van het rioolstelsel en lokaal te infiltreren in de bodem. Maar hoe doen we dat? En wie doet er mee? Hierover gaan we het hebben tijdens het aankomende Klimaatcafé op 30 november. 

Allereerst wordt de stand van zaken in Arnhem belicht. Waar gaat het al goed met het afkoppelen en infiltreren en waar liggen de uitdagingen voor de komende tijd? Vervolgens gaan we in op de totaalaanpak in de Arnhemse wijk De Geitenkamp. De rioolvervanging in deze hoog gelegen wijk biedt kansen om de wateropvang te verbeteren en daarmee het rioolsysteem te ontlasten. In een gezamenlijk project worden bewoners, bedrijven en corporaties in de wijk verleid om mee te doen met het afkoppelen van hemelwater. Inmiddels loopt het project ruim een jaar en is er veel geleerd over de do’s en don’ts. We gaan hierover in gesprek met de uitvoerders en overige betrokkenen.

Maar vooral gaan we in gesprek met de podiumgasten en de zaal. Wat is de ervaring in de zaal, wordt er al voldoende afgekoppeld? Hoe kunnen we afkoppelen meer gangbaar en zichtbaar maken? Wat is er nodig om ook in de andere wijken in Arnhem de hemelwateropvang te verbeteren? We nodigen iedereen uit goede ideeën te delen, we kunnen deze ideeën gebruiken om het afkoppelen in Arnhem verder te krijgen!

Datum: donderdag 30 november

Tijd: 16.30 - 18.00 uur, deuren open 16.00 uur

Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20

entree gratis

https://www.arnhemklimaatbestendig.nl

Hartelijke groet 

Sanne Blok
Communicatiemedewerker Arnhem Klimaatbestendig
06-22608309

Datum: 
donderdag, 30 november, 2017 - 16:00