Tips voor bijenhotel

Zoem, zoem, zoem... U hebt het misschien al gehoord, maar het gaat niet zo goed met de bij. Niet met de gewone honingbij, maar ook niet met de wilde bij. Die wilde bij vindt te weinig voedsel en nestgelegenheid.

Door rationalisatie van de akkervelden worden groenstroken weggehaald, door overbemesting wordt het groen sterk eenzijdig, en overal is er verstening van de tuinen. We beseffen het niet zo, maar het leven om ons heen neemt af. Ook de vogelstand staat onder druk. En misschien gaan om die reden de prijzen van groente en fruit wel stijgen, want planten zijn slechts vruchtdragend als er het een en ander plaatsvindt wat betreft ‘bloemetjes en bijtjes’. Mocht u daarom nog plek hebben ergens, bouw daar dan een bijenhotel. Of zaai wat bloemen in uw tuin speciaal voor bijen. Vogels en insekten houden van bomen, struiken en bloemen. En ook de mens, zo blijkt steeds weer in psychologisch onderzoek, voelt zich beter in een groene levende omgeving dan een waar alles op beton lijkt.

In de bijgaande foto’s ziet u een voorbeeld van een bijenhotel in de Teteringenstraat, De Laar. Het bestaat uit twee half ingegraven boomstammen, met daartussen een laag klei en leem, stro en stenen, en emmertjes met stro. De boomstammen zijn ingeboord met gaten voor nestgelegenheid voor wilde bijen. Het geheel is omwikkeld met gaas. (Wilt u aan de slag met boomstammen? Die zijn af en toe te verkrijgen bij de Buurtconcierge, zie: https://delaararnhem.nl/gratis-brandhout  En zie:  https://www.facebook.com/debuurtconcierge.arnhemzuid.5?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBr-gKw_m41tP38eiN4ITRid_vBbfvnarliHp_ButoDlhSq8TO2sSHFrdtUOuyfx-4zl48aJbnF-p8K&hc_ref=ARQuExTa4G5eZ1uEC5aRbS3qPTR-CeDN5g-t62frsk3bEmFIMDbZ3XYOpXUfWJZ2hsk&fref=nf

Op de website http://www.bijenhotels.nl/  ziet u nog meer voorbeelden van bijenhotels.  Op die website ziet u ook tips voor het bouwen van een bijenhotel. Er komt best wel wat bij kijken. Het is bijvoorbeeld van belang ervoor te zorgen dat er in de omgeving van een bijenhotel voedsel is, dus bloemen, liefst in vele soorten.

Op internet is enorm veel informatie te vinden over bijen, insekten en vogels. Hier enkele voorbeelden:

http://www.bestuivers.nl/;  

https://www.arnhemzoemt.nl/;

https://www.vogelbescherming.nl/;

http://www.wildebijen.nl/

Algemene tip voor meer vogel- en insektenleven: plant struiken, bomen, klimop. En bloemen uiteraard, bloemen en kruiden.

Tekst en foto's: Dick Broere, redactie, wijkplatform