Team Leefomgeving

Waarom een Team Leefomgeving? 

De gemeente Arnhem wil beter aansluiten bij de behoeften van de wijk. Daarvoor laat de gemeente ambtenaren in Teams Leefomgeving in de wijk werken. Door in de wijk aanwezig te zijn en aan te sluiten op de dagelijkse gang van zaken, weet het team waar inwoners, ondernemers en organisaties mee bezig zijn en wat hen bezighoudt.

Het team Leefomgeving De Laar & Elden krijgt zo een realistische kijk op de behoeften van de wijk, opdat de gemeente het geld besteedt aan wat het meest nodig is. De concrete invulling hiervan wil het Team Leefomgeving met bewoners en ondernemers bespreken. 

Voor contact met het Team leefomgeving, mail naar een van de volgende adressen:

Noortje Ruisbroek, 026-377 5136, Noortje.Ruisbroek@arnhem.nl
Harm Jan Kuipers, 026-377 5128, Harm.Jan.Kuipers@arnhem.nl
Thea ten Velde, 026-377 4233, Thea.ten.Velde@arnhem.nl

Voor meer informatie over het werk van Team Leefomgeving, zie dit interview met Noortje Ruisbroek en Harm-Jan Kuipers.

 

Wijkprogramma

https://www.delaararnhem.nl/wijkprogramma-de-laar-2020 

  

Green Bag

Hebt u zeer veel bladafval? En kunt u dit niet allemaal kwijt in uw GFT-container? Uitkomst biedt dan de Green Bag. Zie hiervoor de informatie op de website van de Gemeente Arnhem.  

   

Klacht of melding doen bij de Gemeente Arnhem?

Gebroken glas? Zwerfvuil? Afgewaaide takken? Struikelen over stoeptegel? Is er een probleem dat met spoed moet worden opgelost, bijvoorbeeld een omgevallen boom of een gevaarlijke kuil in de stoep, dan kunt u het best de Gemeente Arnhem bellen: 0900-1809.

Ook bij vragen over voorzieningen, klachten of wanneer u bijvoorbeeld iets wilt weten over een bouwvergunning kunt u contact opnemen met de gemeente Arnhem: 0900 -1809. 

Voor minder urgente gevallen kunt u een schriftelijke melding maken op de website van de Gemeente Arnhem
.