Team Leefomgeving

De gemeente wil beter aansluiten bij de behoeften van de wijk. Daarvoor laat de gemeente ambtenaren in teams Leefomgeving in de wijk werken. Door in de wijk aanwezig te zijn en aan te sluiten op de dagelijkse gang van zaken, weet het wijkteam waar inwoners, ondernemers en organisaties mee bezig zijn en wat hen bezighoudt.

Het team Leefomgeving de Laar & Elden krijgt zo een realistische kijk op de behoeften van de wijk. Zodat de gemeente het geld besteedt aan wat het meest nodig is. Wat dat is wil het wijkteam samen met bewoners en ondernemers bespreken.