Team Leefomgeving

Mededeling i.v.m. het Coronavirus

Geachte heer, mevrouw.
Vanaf 16 maart 2020 werkt Team Leefomgeving De Laar-Elden grotendeels vanuit huis.

Wij zijn bereikbaar via mail: delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl  

En telefoon: Harm Jan Kuipers: 026-3775128, Paul Beltman: 026-3775476, Thea ten Velde: 026-3774233

Wij kunnen ons voorstellen dat er zich omstandigheden voordoen waarbij je hulp of advies kunt gebruiken. Voor alle gevallen geldt: laat het ons zo snel mogelijk weten, beter vijf keer teveel dan één keer te weinig: 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

Succes voor nu en hartelijke groet,
Team Leefomgeving De Laar-Elden
Harm Jan, Paul en Thea


______


Waarom een Team Leefomgeving?

De gemeente Arnhem wil beter aansluiten bij de behoeften van de wijk. Daarvoor laat de gemeente ambtenaren in Teams Leefomgeving in de wijk werken. Door in de wijk aanwezig te zijn en aan te sluiten op de dagelijkse gang van zaken, weet het team waar inwoners, ondernemers en organisaties mee bezig zijn en wat hen bezighoudt.

Het team Leefomgeving De Laar & Elden krijgt zo een realistische kijk op de behoeften van de wijk, opdat de gemeente het geld besteedt aan wat het meest nodig is. De concrete invulling hiervan wil het Team Leefomgeving met bewoners en ondernemers bespreken.

Voor contact met het Team leefomgeving, mail naar een van de volgende adressen:
Harm Jan Kuipers, 026-377 5128, Harm.Jan.Kuipers@arnhem.nl
Thea ten Velde, 026-377 4233, Thea.ten.Velde@arnhem.nl
Paul Beltman, 026-377 5476, Paul.Beltman@arnhem.nl

 

Teamsecretaris Team Leefomgeving

Sinds juni 2020 is het team Wijkmanagers De Laar/ Elden versterkt met teamsecretaris Roxane Wilgenhof. De teamsecretarissen pakken de ondersteunende taken op voor de wijkmanagers. Roxane is bereikbaar via delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

Voor meer informatie over het werk van Team Leefomgeving,
zie dit interview met Noortje Ruisbroek en Harm-Jan Kuipers.


Wijkprogramma
https://www.delaararnhem.nl/wijkprogramma-de-laar-2020.  


Green Bag
Hebt u zeer veel bladafval? En kunt u dit niet allemaal kwijt in uw GFT-container? Uitkomst biedt dan de Green Bag. Zie hiervoor de informatie op de website van de Gemeente Arnhem.  


Klacht of melding doen bij de Gemeente Arnhem?

Gebroken glas? Zwerfvuil? Afgewaaide takken? Struikelen over stoeptegel? Is er een probleem dat met spoed moet worden opgelost, bijvoorbeeld een omgevallen boom of een gevaarlijke kuil in de stoep, dan kunt u het best de Gemeente Arnhem bellen: 0900-1809.

Ook bij vragen over voorzieningen, klachten of wanneer u bijvoorbeeld iets wilt weten over een bouwvergunning kunt u contact opnemen met de gemeente Arnhem: 0900 -1809.

Voor minder urgente gevallen kunt u een schriftelijke melding maken op de website van de Gemeente Arnhem.