Team De Laar/Elden

De gemeente wil beter aansluiten bij de behoeften van de wijk. Daarvoor laat de gemeente ambtenaren in teams Leefomgeving in de wijk werken. Door in de wijk aanwezig te zijn en aan te sluiten op de dagelijkse gang van zaken, weet het wijkteam waar inwoners, ondernemers en organisaties mee bezig zijn en wat hen bezighoudt.

Het team Leefomgeving De Laar & Elden krijgt zo een realistische kijk op de behoeften van de wijk. Zodat de gemeente het geld besteedt aan wat het meest nodig is. Wat dat is wil het wijkteam samen met bewoners en ondernemers bespreken.

Wilt u iets delen of iets doen? Neem dan contact op met een van de personen vermeld op deze webpagina van de Gemeente Arnhem:

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/de_laar/Contactinformatie

Voor meer informatie over het werk van Team Leefomgeving De Laar/Elden, zie dit interview met Noortje Ruisbroek en Harm-Jan Kuipers

Samenstelling huidig Team Leefomgeving: 
Noortje Ruisbroek, 026-377 5136, Noortje.Ruisbroek@arnhem.nl
Harm Jan Kuipers, 026-377 5128, Harm.Jan.Kuipers@arnhem.nl
Thea ten Velde, 026-377 4233, Thea.ten.Velde@arnhem.nl