Subsidieregeling Burgerkracht

Gaat u een activiteit organiseren of wilt u een initiatief nemen waardoor andere Arnhemmers zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein.

Deze subsidieregeling Burgerkracht is verruimd en vereenvoudigd. Het is gemakkelijker om een aanvraag te doen, en het maximumbedrag per aanvraag wordt verhoogd. “Er blijft nu veel geld op de plank liggen, en dat is jammer”, zegt wethouder Anja Haga. “Er zijn voldoende Arnhemmers met ideeën, maar de regeling sloot er niet goed op aan. Dus passen we hem aan.”

De subsidieregeling 'Burgerkracht Sociaal Domein' bestaat sinds maart 2015 en stimuleert burgerinitiatieven die de zelfredzaamheid van de inwoners van Arnhem versterken. Voorbeelden zijn een boodschappenservice voor ouderen of huiswerkbegeleiding voor probleemjongeren. Nu, na een jaar, blijkt dat van de twee miljoen die beschikbaar is gesteld, nog € 1.859.000 beschikbaar is.

Het college heeft samen met betrokken bewoners en organisaties zoals de Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) de regeling geëvalueerd. Er is besloten de aanvraagprocedure gebruiksvriendelijker te maken, en de voorwaarden aan te passen. Zo kan in de toekomst tot maximaal 25.000 euro in plaats van maximaal 10.000 euro aangevraagd worden. “Dit zal lang niet altijd nodig zijn”, aldus Haga. “Maar bewoners willen hele goede ideeën graag in de hele buurt uitvoeren en dan kan meer geld nodig zijn.” Daarnaast wordt het beschikbare subsidiebedrag gespreid beschikbaar gesteld in de jaren 2016 t/m 2019.

Zie voor meer informatie de website van de Gemeente Arnhem of neem contact op met het Team Leefomgeving.