Samenwerken in de wijk

Wilt u iets oppakken in uw straat, buurt of omgeving? Bijvoorbeeld een border aanpassen voor grotere veiligheid? Of dat er meer licht komt op bepaalde paden? Of maatregelen i.v.m. inbraakveiligheid? 

Meld u dan bij het Wijkplatform! We zijn bereikbaar via de volgende mailadressen:

delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

delaararnhem@gmail.nl.

Onder de knop 'Budget aanvragen' zijn de kriteria te vinden die gelden bij een aanvraag.

En onder de knop 'Aanvraagformulier Wijkbudget De Laar' is het formulier te vinden waarmee de financiele ondersteuning aangevraagd kan worden.

De aanvraag zal behandeld worden door het Wijkplatform.  

Voor voorbeelden van wijkinitiatieven, zie de interviews 'Vergroenen Hofje' en 'Opening Speelplein Susterenhof'.

In het menu is ook een knop Burgerkracht gegeven. Dit betreft een aparte subsidieregeling die is ingesteld voor de financiele ondersteuning van activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen van bewoners in de wijk - zie de informatie aldaar. 

Er is in de Laar interesse voor bijvoorbeeld onderwerpen als jeugd, spelen, ontmoeting, zwerfvuil en verkeersveiligheid. Wijkbewoners (en organisaties) kunnen met elkaar in contact gebracht worden gebracht. Ook het Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem wil graag samen werken met bewoners en organisaties om de wijk positief te ontwikkelen.