Samenwerken in de wijk

Wilt u iets oppakken in uw straat, buurt of omgeving? Bijvoorbeeld een border aanpassen voor grotere veiligheid? Of dat er meer licht komt op bepaalde paden? Of maatregelen i.v.m. inbraakveiligheid? 

Meld u dan bij het Wijkcontactpunt! We zijn bereikbaar via de volgende mailadressen:

delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

delaararnhem@gmail.nl.

Onder de knop 'Budget aanvragen' zijn de kriteria te vinden die gelden bij een aanvraag.

En onder de knop 'Aanvraagformulier Wijkbudget De Laar' is het formulier te vinden waarmee de financiele ondersteuning aangevraagd kan worden.

De aanvraag zal behandeld worden door het Wijkcontactpunt.  

Voor voorbeelden van wijkinitiatieven, zie de interviews 'Vergroenen Hofje' en 'Opening Speelplein Susterenhof'.


Er is in het menu ook een knop Burgerkracht gegeven. Dit betreft een aparte subsidieregeling die is ingesteld voor de financiele ondersteuning van activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen van bewoners in de wijk - zie de informatie aldaar. Verder heeft het wijkplatform van voorheen besloten om niet door te gaan in de huidige vorm.

Vier keer per jaar kwam het wijkplatform bij elkaar om allerlei zaken over de Laar te bespreken. Gezien bewoners ook op andere manieren betrokken zijn bij hun woonomgeving zal daar meer aansluiting op worden gezocht. Een aantal bewoners zijn nu op zoek naar een nieuwe en frisse vorm om samen te werken aan een prettige leefomgeving.

Er is in de Laar interesse voor bijvoorbeeld onderwerpen als jeugd, spelen, ontmoeting, zwerfvuil en verkeersveiligheid. Wijkbewoners (en organisaties) kunnen met elkaar in contact gebracht worden gebracht. Ook het Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem wil graag samen werken met bewoners en organisaties om de wijk positief te ontwikkelen.

Er is nu een wijkcontactpunt ingesteld voor bijvoorbeeld het aanvragen van budget voor wijkinitiatieven.