Ruim € 660.000 Europese subsidie om Arnhem klimaatbestendiger te maken

Gemeente Arnhem heeft € 661.066 Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Hiermee kan de gemeente meer investeren in klimaatadaptatie en de kennis over dit onderwerp vergroten. We krijgen in ons land steeds meer te maken met extreme hitte, hoosbuien en droogte.

<--break->Door te investeren in klimaatadaptatieprojecten kunnen we ons hier weerbaar tegen maken. Meer dan 20 Nederlandse organisaties (onder andere de Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten) kregen de subsidie. Bij elkaar goed voor een bedrag van bijna 10 miljoen euro. De betrokken organisaties dragen zelf ruim 7 miljoen euro bij.

Programma LIFE-IP NASCCELERATE
De subsidie is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCCELERATE (afgekort LIFE-IP NAS) dat zes jaar gaat duren: van 2022 tot en met 2027. Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de organisaties meer investeren in klimaatadaptatie en hun kennis vergroten. De kern van het programma is het opzetten en uitvoeren van twintig klimaatadaptatieprojecten die verspreid over het land worden uitgevoerd. Door deze projecten te monitoren en evalueren kunnen lessen worden getrokken over wat werkt en wat beter kan. Door deze lessen actief te delen, hoopt het programma andere partijen te inspireren, motiveren en stimuleren om ook met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Arnhemse projecten en groenadvies
De projecten die de gemeente Arnhem gaat uitvoeren binnen LIFE-IP NAS hebben vooral als doel om het klimaatbewustzijn te vergroten en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem. Zo krijgt platform Arnhem Klimaatbestendig een deel van het subsidiegeld om wijkbewoners met groenspreekuren, klimaatcarrousels, wijkklimaatcafé’s en tuinontwerpsessies te informeren over maatregelen om zelf aan de slag te gaan. Bewoners kunnen bij interesse zich aanmelden via www.arnhemklimaatbestendig.nl

.