Plagen mag, pesten niet

“Was sich liebt, das neckt sich”, zeggen de Duitsers, en dat betekent zoveel als: “Wie van elkaar houdt, die plaagt elkaar.” Plagerijtjes zijn best wel leuk en zijn meestal onschuldig, niets aan de hand. 

Maar het wordt wat anders als het overgaat in pesterij en als men niet weet hoe je dat kan stoppen. Op bijvoorbeeld scholen wil dat best wel een probleem zijn, en het is dan van belang om bijtijds in te grijpen. Pesten is namelijk een probleem voor diegene die gepest wordt, maar ook voor diegene die pest en voor de omstanders die het zien gebeuren. Bovendien verziekt het de sfeer en kunnen kinderen minder goed leren, het leidt af van het onderwijs. Op internet is enorm veel te vinden over pesten. Hier is bijvoorbeeld een website voor ouders met tips voor hoe te onderkennen dat je kind gepest wordt: https://www.jmouders.nl/school/gedrag-op-school/pesten-op-school. Zie verder ook bijvoorbeeld: http://www.pestweb.nl/wat-kan-ik-doen-2/.