Park Lingezegen op TV bij Gelderland Helpt

Park Lingezegen kreeg afgelopen zondag een rol in de uitzending van het tv-programma Gelderland Helpt. In de dierenspecial van 13 januari werden vrijwilligers in de spotlight gezet die zich inzetten voor het beschermen van bedreigde diersoorten.

Bioloog Dirk Hilbers vertelde over Park Lingezegen, waar we samen met vrijwilligers nieuwe natuur creëren om dieren, en met name bijzondere vogels, de ruimte te geven. Zo is er een oeverzwaluwwand gebouwd, zijn er schelpeneilandjes aangelegd en is er veel riet aangeplant.

In Park Lingezegen hebben we drastisch ingegrepen om de natuur te ontwikkelen. Voor Nederland is dat geen abnormale gang van zaken: veel natuurgebieden in Nederland zijn mede ontstaan door handen van de mens.  Het is een samenwerking, zegt Dirk Hilbers. Lange tijd is deze samenwerking verstoord geweest en groeide de kloof tussen mens en natuur. Er was bijvoorbeeld geen ruimte voor de natuur in de landbouw, met negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de weidevogels. Deze relatie proberen we weer te herstellen: we gunnen de natuur weer ruimte, bijvoorbeeld in de landbouwsector en hier in Park Lingezegen. Zo zorgen we een beetje voor de natuur, maar je moet de natuur daarna ook weer haar gang laten gaan.

Heb je de aflevering gemist? Kijk hem dan terug op de website van Omroep Gelderland. Tip: Park Lingezegen vind je terug bij minuut 8:10 en 18:10.

Bron Afbeelding: Omroep Gelderland

Bron artikel: https://parklingezegen.nl/park-lingezegen-op-tv-bij-gelderland-helpt/