Opening Rozetje door burgemeester Marcouch

Vrijdag 20 mei a.s. om 12.00 uur zal burgemeester Marcouch in de Brede School de Laar West aan de Brabantweg 101 een Rozetje openen (schoolplein De Laarakker, naast de sporthal tegenover de skatebaan). Een Rozetje is een bibliotheekfunctie in de wijk, een locatie van Rozet. Deze vestiging van de ‘grote Rozet’ in het centrum start met een bibliotheek voor de wijk. Het thema van de bibliotheek is de ‘verhalenkamer’. Er is de mogelijkheid om boeken te lenen, de krant te lezen en deel te nemen aan de activiteiten die er georganiseerd zullen gaan worden.

Het Rozetje is er niet alleen voor de basisscholen en de kinderopvang in het gebouw, maar juist ook voor alle wijkbewoners. Voorlopig is de bibliotheek elke vrijdagmiddag van 12 uur tot 16 uur open voor iedereen. Naast de bibliotheekfunctie moet het Rozetje en de omgeving eromheen de plek worden waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een plek die we samen willen omtoveren in een warme ontmoetingsplek, binnen en buiten, met veel groen. Dit doen we samen met de verschillende partijen in het gebied: de scholen De Expeditie (Flores) en De Laarakker (Deltascholengroep), Motion (jongerenwerk), Partou (BSO en KDV), het wijkteam en de buurtbewoners.

Van een plek waar nu weinig gebeurt en waar het buiten soms onveilig aanvoelt, willen we van deze plek het hart van de Laar maken waar het bruist, waar mensen van alle leeftijden samenkomen, activiteiten en cultuur beleven. Zowel onder als na schooltijd. Een plek voor (en door) de wijkbewoners. Om 12.00 uur aanstaande vrijdag 20 mei opent burgemeester Marcouch het Rozetje samen met bijna 600 kinderen uit de wijk en andere wijkbewoners. Er zal worden gezongen, er worden gedichten voorgelezen en de directeur-bestuurder van Rozet, Jenny Doest, en de burgemeester zullen de kinderen en wijkbewoners kort toespreken. In het Rozetje is iedereen welkom om lid te worden en boeken te lenen. Daarnaast zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden. 

Het thema van dit Rozetje wordt “de verhalenkamer” waar kinderen worden gestimuleerd om “mooie verhalen te vangen”. Een eerste ontwerp is al gemaakt. Spannende kasten met een mooie omlijsting, een podium met een mooie stoel waar naar verhalen kan worden geluisterd, een boom vol verhalenvangers.. Maar ook voor volwassenen zullen er genoeg leuke, spannende, informatieve boeken te vinden zijn. We zoeken nog mensen die het leuk vinden om te helpen dit te realiseren. Wie kan timmeren en zagen? Wie vindt het leuk om te schilderen? Je bent welkom! Stuur hiervoor een mail naar: directie@delaarakker.nl.

Het Rozetje in de Laar West is een samenwerking tussen het Rozet, de gemeente Arnhem, Partou, basisschool De Laarakker en basisschool De Expeditie.