Op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking

Het wijkplatform van de Laar heeft besloten om niet door te gaan in de huidige vorm. Vier keer per jaar kwam het wijkplatform bij elkaar om allerlei zaken over de Laar te bespreken. Gezien bewoners ook op andere manieren betrokken zijn bij hun woonomgeving zal daar meer aansluiting op worden gezocht. Een aantal bewoners zijn nu op zoek naar een nieuwe en frisse vorm om samen te werken aan een prettige leefomgeving.

Er is in de Laar bijvoorbeeld energie op onderwerpen als jeugd, spelen, ontmoeting, zwerfvuil en verkeersveiligheid. Bewoners (en organisaties) kunnen met elkaar in contact gebracht worden. En ook het team Leefomgeving van de gemeente Arnhem wil graag samen werken met bewoners en organisaties om de wijk positief te ontwikkelen. (Adres: Zeelandsingel 40 / mail: delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl).

Er zal wel een wijkcontactpunt blijven, als het bijvoorbeeld gaat om het aanvragen van budget voor wijkinitiatieven. Wilt u meedenken om nieuwe vormen van samenwerken in de wijk te ontwikkelen of iets oppakken in uw straat, buurt of omgeving of ziet u kansen voor de wijk die u wilt delen? Neem dan contact op! Het wijkcontactpunt (wat in ontwikkeling is) is te bereiken via het vertrouwde mailadres delaararnhem@gmail.nl Op de website delaararnhem.nl is informatie te vinden en ook het formulier waar budget aangevraagd kan worden voor wijkinitiatieven.