Meer groen, ja doen !!

Beste wijkbewoner, Platform Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers om aan de slag te gaan met hun buitenruimte. Door de buitenruimte te vergroenen, hemelwater beter te benutten en door het ontstenen van verharde gebieden, is Arnhem beter bestand tegen hitteoverlast en droogte en ook zware regenbuien.

Wij zijn een bottom-up initiatief dat samen met bewoners, bedrijven, instanties en overheden in actie komt om Arnhem weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Op onze website ziet u informatie over reeds gerealiseerde en ook lopende projecten. Als u advies wil voor eigen intiatieven om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken, dan horen we graag van u. 

Hartelijke groet, Bert Roete, 

www.arnhemklimaatbestendig.nl

Waarom meer groen? 
Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte leidt tot vermindering van comfort, van het functioneren van mensen en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Binnen de bebouwde kom zijn grote oppervlakten verharding aanwezig waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen. Bron: Arnhemklimaatbestendig.nl