Laarnieuws nummer 4 is uit!

De Laarnieuws nummer 4, het augustusnummer, is uit. Het is online te lezen met de bijgevoegde PDF. Het wijkblad wordt ook huis aan huis verspreid en het ligt in de supermarkten JUMBO en PLUS.

Laarnieuws is het wijkblad voor De Laar en verschijnt in 2023 zes maal. Oplage ruim 4900 exemplaren Redactieadres: Redactie “Laarnieuws” P/a Boerderij De Kroon Randweg 2, 6845 AC Arnhem. Teksten/kopij: Op uw kopij vermelden t.a.v. “Laarnieuws”. Kopij aanleveren op: redactie@oostelaar.nl

PS. In de papieren versie van het wijkblad is een foutje geslopen betreffende het schema van de reclamestickers.
Zie: Reclamedrukwerk: ja of nee | Website van de Laar in Arnhem (delaararnhem.nl)
In de online-versie hieronder is het recht gezet. 

 

 

Bijlage DOC / PDF: