Laarnieuws februari 2020

Laarnieuws is het wijkblad voor De Laar en verschijnt in 2020 zes maal. Oplage ruim 5.200 exemplaren.

Redactieadres: Redactie “De Oostelaar” P/a Boerderij De Kroon Randweg 2, 6845 AC Arnhem.

Teksten/kopij: Op uw kopij vermelden  t.a.v. “Laarnieuws”.

Kopij aanleveren op: redactie@oostelaar.nl.

Dit nummer is te lezen op: https://oostelaar.nl/wp-content/uploads/2020/01/Oostelaar01-web.pdf.