Koningsdag 2018 Zijpendaalseweg

Vrijdag 27 april 2018 viert Arnhem weer Koningsdag. Een feestelijk onderdeel daarvan is de traditionele Koningsmarkt die wordt georganiseerd door de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen Arnhem. Zoals u wellicht heeft vernomen is de Koningsmarkt dit jaar te vinden aan de Zijpendaalseweg.

In deze brief informeren wij u over de consequenties voor de bereikbaarheid van uw woning of kantoor. Alles over de markt zelf kunt u vinden op www.feestengedenkdagen-arnhem.nl.

Waarom de Zijpendaalseweg?
De Koningsmarkt vond eerder plaats in de binnenstad. De beschikbare ruimte wordt daar echter steeds schaarser en willen we zoveel mogelijk reserveren voor podia. Samen met de Stichting menen we dat de Zijpendaalseweg een mooi alternatief is. Je kunt er - buiten de hectiek van de binnenstad - lekker rondstruinen en in één moeite doorlopen naar andere familieactiviteiten in Park Sonsbeek. Overigens is het goed te weten dat de Arnhemse Koningsmarkt geen vrijmarkt of kleedjesmarkt is. De markt bestaat enkel uit door de organisatie verzorgde kramen die deelnemers vooraf kunnen huren.

Waar komt de markt te staan?
De markt komt van de stad uit gezien op de rechterrijbaan van de Zijpendaalseweg te staan. Aan de parkzijde dus. Ook de berm, het trottoir, het fietspad en de parkeervakken aan de Sonsbeekzijde worden voor de markt gebruikt. De markt loopt van de kruising met de Sonsbeekweg (Zijpendaalseweg 1) tot aan de Burgemeester Weertsstraat.

Is mijn woning, mijn kantoor bereikbaar?
Het antwoord is ja. De Zijpendaalseweg (ter hoogte van de Koningsmarkt), de Bouriciusstraat, het Burgemeestersplein en de Van Pallandtstraat (tussen de Sweerts de Landasstraat en de Zijpendaalseweg) worden - van donderdag 26 april 20.00 uur tot vrijdag 27 april 20.00 uur - weliswaar afgesloten voor doorgaand verkeer, maar de organisatie zorgt ervoor dat de betreffende woningen en kantoren de hele tijd bereikbaar blijven. Ook met de auto.

Hoe is mijn woning, mijn kantoor bereikbaar?
Te voet en met de fiets is uw woning of kantoor sowieso bereikbaar. Komt u met brommer, motor of auto, rijdt u dan vanuit het noorden (dus richting centrum) naar de wegafsluiting op de kruising Burgemeester Weertsstraat / Zijpendaalseweg, Daar staat een verkeersregelaar van de organisatie. Als u zich meldt als aanwonende of bezoeker, wordt u doorgelaten en kunt u - stapvoets - naar uw bestemming. Wilt u het afgesloten gebied verlaten? Rij dan in de richting van het centrum tot de afsluiting op de hoek Zijpendaalseweg / Sonsbeekweg. Daar wordt u door een verkeersregelaar opnieuw doorgelaten.

Hoe zit het met parkeren?
In de betreffende gedeelten van de Bouriciusstraat, het Burgemeestersplein en de Van Pallandtstraat kunt u gewoon parkeren. Aan de Zijpendaalseweg kan dat alleen aan de kant van de woningen. De parkeerplaatsen aan de kant van het park worden gebruikt voor de markt. De organisatie zal dit tijdig kenbaar maken.

Wat merkt u verder van de Koningsmarkt?
Wat u verder zult merken van de Koningsmarkt is dat op donderdagavond 26 april vanaf 20.00 uur de kramen worden opgebouwd. Op Koningsdag zelf arriveren vanaf 06.00 uur de standhouders. Zij krijgen via de kruising Sonsbeekweg / Zijpendaalseweg toegang tot het marktterrein. Tal van verkeersregelaars leiden dit in goede banen. Rond 08.00 uur moeten de kramen zijn ingericht en kunnen de standhouders eventueel hun auto achter de kramen parkeren. Daarmee wordt meteen een buffer gecreëerd met de rijbaan voor omwonenden. We hopen dat u vanaf dat moment vooral gezelligheid ervaart van de Koningsmarkt. De markt duurt tot 16.00 uur waarna de standhouders hun kraam opruimen en vertrekken, de organisatie de kramen afbreekt en de gemeente de straat schoonmaakt. Om 20.00 uur worden de verkeersmaatregelen opgeheven en is alles weer bij het oude.

Heeft u vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de situatie rond de Koningsmarkt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren tot aan Koningsdag bellen met de gemeente via 0900 - 1809. Op Koningsdag zelf is de organisatie van de Koningsmarkt permanent te vinden - en aanspreekbaar - ter hoogte van de Zijpendaalseweg 1.

Met vriendelijke groet,

Alet Voskuil

Evenementenmanager