KOM ZINGEN BIJ ONE LIFE LIVE IT!

Ons koor ‘One Life Live It’ bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste leden die wekelijks op maandagavond (behalve in de schoolvakanties) tussen 19.00 en 21.00 uur repeteren in de aula van Jenaplan basisschool De Sterrenkring aan de Blekerstraat 2 in Arnhem (Spijkerkwartier). Er wordt 4-stemmig gezongen, t.w. sopranen, alten, tenoren en bassen. Ons repertoire bestaat vooral uit popmuziek.

Op dit moment kunnen we in alle stemgroepen nieuwe leden gebruiken. In principe is iedereen welkom bij ons.

U hoeft geen noten te kunnen lezen, maar wel een goede zangstem hebben.

Daarnaast is enthousiasme ook zeer welkom!

De overige voorwaarden:

  • Leeftijd vanaf 45 jaar
  • Alle repetities aanwezig zijn, behoudens vakantie en ziekte
  • De bereidheid hebben om minimaal één keer per jaar aan een concert deel te nemen
  • Serieus repeteren

U kunt drie weken vrijblijvend mee komen zingen om de sfeer te proeven in ons koor en een idee van ons repertoire te krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Gent, voorzitter, tel. 06-23 11 45 03.