Kerstconcert in Elden

Zaterdag 15 december a.s. geven wij, de Christelijke Gemengde Zangvereniging  Irene, ons jaarlijks kerstconcert in de Lucaskerk, Rijksweg West 52, aanvang 20.00 uur.

De kerk is open om 19.00 uur en er is dan gelegenheid om een entreebewijs te kopen. Deze keer is het een extra feestelijk concert omdat we 75 jaar bestaan. We zijn een Eldense vereniging opgericht in de oorlog op 13 september 1943 met de naam IRENE. 

Het programma bestaat uit twee delen. Voor de pauze worden diverse kerstliederen gezongen door het koor. Na de pauze brengen we de” THE YOUNG MESSIAH” ten gehore. Gezongen door het koor en begeleid door musici.

De entree bedraagt  € 7.50. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. 

Entree kaarten zijn ook vantevoren te bestellen bij de leden van het koor, of bij Ineke Abbenhuis(secretariaat) mailadres : zangverenigingirene@hotmail.com.

Er komen overal flyers te hangen en programma boekjes in de kerk.

Voor wie nu al meer wil weten over het programma en de achtergronden van het jubilerende koor kan rondkijken op hun website : www.zangverenigingirene.nl

We hopen op een sfeervolle avond met veel toehoorders. In de maand november kan er na afloop van de dienst in De Kandelaar entree bewijzen besteld of gekocht worden bij Gé Roddenhof en Ineke Abbenhuis. (Niet op de zondag van de gedachtenisdienst.)