Inrichting Groene Plein Basisschool De Expeditie

Het groene plein van Basisschool De Expeditie krijgt steeds meer vorm! Op 30 november wordt een prachtig houten speeltoestel op het bovenbouwplein geplaatst met volop plek om te klimmen en klauteren. In het voorjaar wordt begonnen met de aanleg van de rest van het ontwerp voor de twee pleinen. Beide pleinen zullen in elk geval tot 17 uur elke dag open zijn om te spelen voor alle kinderen in de wijk.

Wat kunnen de kinderen verwachten van ons nieuwe plein, behalve het nieuwe speeltoestel? Er komt op beide pleinen veel groen, om te ontdekken, in te spelen en te verstoppen. Er komen allerlei klimelementen, heel veel groen, een buis om doorheen te kruipen, bruggetjes om te balanceren, een buitenklas voor voorstellingen maar ook om lekker te chillen, struinpaadjes en een nieuwe zandbak. Natuurlijk blijft er ook de mogelijkheid om lekker te voetballen bij de doeltjes op het plein.

We zoeken nog sponsors voor ons nieuwe plein! Met een kleine bijdrage maakt u ons al blij. Mocht u ons willen steunen om het plein te realiseren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL31 INGB 0002 7471 81 t.n.v. St De Basis Expeditie ORR  in Arnhem o.v.v. 'groene plein'. Als u ons als bedrijf wilt steunen en u wilt een bijdrage doen van minimaal 250 euro, dan kunnen wij u later dit jaar op ons sponsorbord aan de schoolmuur vermelden. Mooie reclame voor uw bedrijf! Neem dan contact op met mariska.roos@floresonderwijs.nl.

Ingetekend is het speeltoestel

Overzicht Groene Plein