Informatieavond dinsdag 19 september a.s. Gebiedsvisie Woningen en Park Station Arnhem Zuid

Op deze avond gaat de wethouder uitleg geven over de plannen. De stedenbouwkundige geeft ook een uitgebreide uitleg. De avond wordt begeleid door een participatieadviseur en er is ruimte om vragen te stellen.

Met de gebiedsvisie wil de gemeente een aantal keuzes maken en vastleggen, zoals de maximale grenzen en de hoogte van de bebouwing en de minimale omvang van het wijkpark.

Andere onderwerpen, zoals het ontwerp van de woningen en de inrichting van het park wil de gemeente op een later moment samen met bewoners uitwerken. Op 19 september kunnen bewoners zich hiervoor aanmelden.

Lokatie en tijd: 20.00-21.00 uur, inloop vanaf 19.30, Lorentz Lyceum, Metamorfosenallee 100, Arnhem.

Zie voor meer informatie: Stationsgebied Arnhem-Zuid - Gemeente Arnhem

Zie ook eerdere info: Hoogbouw en park bij Station Arnhem Zuid | Website van de Laar in Arnhem (delaararnhem.nl)