Hoogbouw en park bij Station Arnhem Zuid

Online bewonersavond op 7 april - Beste lezer, de gemeente wil het gebied rondom station Arnhem-Zuid vernieuwen. Op 7 april deden ongeveer 15 bewoners en belangstellenden mee aan de online bewonersavond waarin de concept-gebiedsvisie werd gepresenteerd.

De projectleider gaf een terugblik op de manier en de momenten waarop bewoners de afgelopen maanden zijn betrokken bij het opstellen van de visie. De stedenbouwkundige gaf een uitgebreide toelichting. De avond stond onder leiding van een participatieadviseur en er was ruimte voor het stellen van vragen. Met de gebiedsvisie wil de gemeente een aantal keuzes maken en vastleggen, zoals de uiterste grenzen en de hoogte van de bebouwing en de minimale omvang van het wijkpark. Andere onderwerpen, zoals het ontwerp van de woningen en de inrichting van het park wil de gemeente later samen met bewoners uitwerken.

Op de website www.arnhem.nl/stationzuid is de presentatie van de bewonersavond geplaatst.

Planning gebiedsvisie - We verwachten dat we de definitieve gebiedsvisie in juni 2022 aan het college van burgemeester en wethouders kunnen sturen. Als het college met de gebiedsvisie instemt, stuurt het de gebiedsvisie vervolgens door naar de gemeenteraad. Op dat moment maken we een nieuwe afspraak met de tijdelijke bewonerswerkgroep om het besluit van het college toe te lichten. Vóórdat de gemeenteraad het besluit neemt, kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun mening over de gebiedsvisie kenbaar maken aan de gemeenteraad. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen we uit in een nieuwsbrief die we sturen na het besluit van het college. Op deze manier kan de gemeenteraad een goed afgewogen besluit nemen. Het besluit van de gemeenteraad wordt na de zomer verwacht.

De voorlopige planning voor het vervolg is:

  • Afronden gebiedsvisie                : Eind april
  • Besluit College van B&W            : Juni (afhankelijk van vorming nieuwe college)
  • Werkgroep bewoners                  : Na besluit college
  • Besluit gemeenteraad                 : September

 Deze planning is indicatief en kan worden aangepast.

Vragen - Als u vragen heeft, mail dan naar stationzuid@arnhem.nl
Met vriendelijke groet,

Bas Reijenga
Projectmanager Gemeente Arnhem