Hoogbouw en park bij Station Arnhem Zuid

Hoogbouw en park

De gemeente wil het stationsgebied in Arnhem-Zuid vernieuwen. De komende maanden werken we samen met inwoners en andere betrokken mensen stap voor stap toe naar een gebiedsvisie. Dit is een plan op hoofdlijnen. We verwachten de gebiedsvisie begin 2022 klaar te hebben. Met een nieuwsbrief en op de website www.arnhem.nl/stationzuid houden wij u op de hoogte van het project. U kunt ook aangeven hoe u betrokken wilt zijn bij het maken van de plannen.

In onderstaande afbeelding ziet u om welk gebied het precies gaat, omringd door de wijken Elderveld, De Laar en Schuytgraaf.Plannen voor het stationsgebied

We willen het stationsgebied bij Arnhem-Zuid de komende jaren flink vernieuwen. Een deel van het bestaande groen willen we bestemmen tot wijkpark. Die bestemming heeft het nu nog niet. Op deze manier blijft het gebied ook in de toekomst groen. Er komt ruimte voor ongeveer 100 nieuwbouwwoningen. Verder onderzoeken we of parkeren voor de nieuwe woningen gecombineerd kan worden met een parkeervoorziening (P&R) bij het station. Dit zorgt voor minder parkeerdruk in de straten. 

Resultaten enquête

In september 2021 vroegen we aan ruim 7.000 huishoudens in Schuytgraaf, Elderveld en De Laar om mee te denken over de plannen voor het stationsgebied bij Arnhem Zuid in een online enquête. In totaal deden 728 mensen mee.  De enquête is nu gesloten. Bekijk de  resultaten van de enquête (pdf, 749kB). (De uitslag wijst richting hoogbouw en park.)

Online informatieavond

Op 16 november hebben ongeveer 45 bewoners meegedaan aan de online informatieavond. In aanwezigheid van wethouder Bouwkamp zijn de plannen toegelicht. Ook zijn de uitkomsten van de eerder gehouden enquête gepresenteerd. Deze kunt u teruglezen op www.arnhem.nl/stationzuid. De avond was vooral bedoeld om van bewoners en ondernemers uit de buurt ideeën op te halen over de toekomst van het gebied. Mensen uit Schuytgraaf, Elderveld en met name de Laar gingen die avond over 3 thema’s met elkaar in gesprek: groen, verkeer en wonen. Van deze avond maakt de gemeente een verslag. De presentatie en het verslag worden binnenkort op de website www.arnhem.nl/stationzuid geplaatst.

Geef u op voor een wandeling door het stationsgebied

Als vervolg op de bewonersavond van 16 november organiseert de gemeente twee wandelingen door het stationsgebied. De verschillende plekken in het gebied worden dan bekeken. U kunt dan uw ideeën aandragen en vragen stellen. Hiermee kunnen we de gebiedsvisie verder vormgeven.

De wandelingen vinden plaats op:

  1. woensdag 24 november van 15.00 tot 16.30 uur
  2. zaterdag 27 november van 10.00 tot 11.30 uur

U kunt zich opgeven via www.arnhem.nl/stationzuid  

U ontvangt dan een email waar we precies met elkaar afspreken voor de start van de wandeling.

Meer informatie

Op www.arnhem.nl/stationzuid vindt u meer informatie over de ontwikkelingen in het gebied.

Als u vragen heeft, mail dan naar stationzuid@arnhem.nl

Met vriendelijke groet,
Bas Reijenga
Projectmanager