Het Kinderwijkteam

Binnenkort zullen teams van kinderen het zwerfafval verwijderen dat zich verzameld heeft in het groen van struiken en borders in uw buurt. Dit gebeurt in het kader van het project Kinderwijkteam, een educatief project rondom het thema natuur, milieu en zwerfafval voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.<--break->

Gewapend met knijpers en vuilniszakken trekken zij de wijk in om zwerfvuil op te ruimen. De kinderen leren spelenderwijs dat afval niet alleen afval is, maar een waardevolle grondstof. Tijdens de activiteiten leren de kinderen het belang van afvalscheiding en de invloed van afval in het milieu. Door de activiteiten voelen ze zich sneller verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving.

Het kinderWijkTeam:

Is actief in 10 wijken in Arnhem;

Er doen tot nu toe 23 scholen mee en dit aantal breidt zich jaarlijks uit;

Drie keer per jaar schrijven kinderen zich in voor een 10-weeks-activiteitenreeks;

Per jaar doen er gemiddeld 300 kinderen mee!In totaal verzamelen we per jaar 2500 kg zwerfafval van de straat.


Het KinderWijkTeam is al actief in Arnhem vanaf 2009
en is onderdeel van stichting "Schone straat & Groene buurt"


De doelstelling van het KinderWijkTeam is om kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar bewust te maken van en meer verantwoordelijkheid bij te brengen voor hun leefomgeving. De achterliggende gedachte hierbij is dat ze op deze manier opgroeien met het idee dat ze een rol hebben in de samenleving, waardoor actief burgerschap wordt gestimuleerd. Hoe kun je bewerkstelligen dat de leefomgeving schoon blijft, maar ook hoe bereik je dat steeds meer mensen zich hier bewust van worden? Door kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij hun leefomgeving hopen we dat ze dit bewustzijn verder ontwikkelen. Ook hopen we dat de kinderen hun ouders beïnvloeden en dat op die manier steeds meer mensen zich verantwoordelijk voelen voor het schoonhouden van de leefomgeving.

Het tweede doel is om kinderen weer in contact te brengen met de natuur om hen heen. In de huidige maatschappij waarin kinderen op de basisschool bijna allemaal naar een scherm zitten te kijken (is het niet het scherm van hun smart Phone of tablet, dan is het wel het scherm van de computer of tv) willen we kinderen stimuleren weer naar buiten te gaan. We laten ze spelenderwijs ontdekken hoe lekker het is om buiten te spelen, om te zien wat er groeit en bloeit om hen heen, en om te ontdekken dat veel van wat er in de natuur groeit, gebruikt kan worden voor consumptie of zelfs een helende werking heeft.

Betrokkenheid bewoners

Ik vind het belangrijk dat naast de kinderen die deelnemen aan het KinderWijkTeam ook overige wijkbewoners worden betrokken, zodat zij en de kinderen sámen werkten aan een schone leefomgeving. De wijkbewoners hebben inspraak wáár er in de wijk schoongemaakt wordt. Daarnaast stimuleren we bewoners c.q. de ouders van de deelnemende kinderen, te helpen bij de uitvoering van de activiteiten en het begeleiden van de kinderen. Als we met de kinderen over straat lopen krijgen ze regelmatig positieve reacties van wijkbewoners. Door hun inzet stimuleren de kinderen hen om zelf de handen uit de mouwen te steken.

In het afgelopen jaar zien we een toename van bewoners die een vuilprikker willen adopteren om zelf hun leefomgeving schoon te houden. De bewoners benaderen onze organisatie en wij zorgen ervoor dat deze bewoners de benodigde materialen uitgereikt krijgen.

Namens het Kinderwijkteam,

Mike Hoose

Voor meer informatie, zie de website van het kinderwijkteam.