Gezocht: redactieleden!

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger mee te werken aan de website De Laar? We zoeken mensen voor de redactie van website De Laar. Met deze website willen wij informatie geven die interessant is voor de bewoners van wijk De Laar.

Het gaat om informatie over voorzieningen, activiteiten, verbeteringen, het wijkcontactpunt en het wijkbudget.

We zijn op zoek naar mensen die een of meer van de volgende taken op zich willen nemen: 

• Uitkijken naar interessante onderwerpen voor op de website;

• Meedenken over hoe de website is te verbeteren en uit te bouwen;

• Meedenken over hoe te komen tot een grotere bekendheid van de website;

• Schrijven artikelen / interviews, aanleveren foto's, video's; 

• Redigeren, lay-outen en plaatsen van aangeleverde kopij.

U hoeft niet een enorm schrijver te zijn of een computernerd. Het gaat er vooral om dat u een oog hebt voor wat er speelt in de wijk en wat eventueel interessant kan zijn voor de wijkbewoners. En dit kan eigenlijk van alles zijn. Bijvoorbeeld verbeteringen van de woonomgeving, of aanbod aan hobbyclubs. 

Wijk De Laar heeft een bevolking van ongeveer 12.500 mensen. De website De Laar wordt door steeds meer wijkbewoners bezocht en geraadpleegd. U als redactielid kan een belangrijke rol spelen in het hen informeren over De Laar. Graag horen wij van u. Voor contact zie de volgende link: 

http://www.delaararnhem.nl/contact-met-redactie-en-aanleveren-kopij