Gemeentelijke Belastingaanslag 2019

Eind februari verstuurt de gemeente Arnhem de gemeentelijke belastingaanslag van 2019. Heeft u uw account bij MijnOverheid.nl geactiveerd en de gemeente Arnhem aangevinkt? Dan krijgt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal in uw berichtenbox van MijnOverheid. Op 28 februari wordt de aanslag gemeentelijke belastingen per post verzonden.

Informatie

Op deze aanslag ziet u het bedrag dat u voor de onroerende zaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing dient te betalen. Op de achterzijde van de aanslag per post staat een toelichting. Op deze toelichting leest u informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Op www.arnhem.nl/belastingen vindt u nog meer informatie over de gemeentelijke belastingen. 

Automatisch incasso

Mensen die al eerder een automatische incasso hebben afgegeven, hoeven niets te doen. Het bedrag van de aanslag wordt ook dit jaar in acht betalingstermijnen automatisch afgeschreven. Geen automatische incasso? Zorg dan dat het volledige bedrag vóór 31 maart 2019 betaald is.

Kunt u de belastingaanslag niet betalen?

Bent u niet in staat de belastingaanslag te betalen? Kom dan wel in actie. Bekijk of u in aanmerking komt voor een regeling die de gemeente Arnhem u biedt. Op www.arnhem.nl/belastingen leest u wat de mogelijkheden zijn. 

WOZ bezwaar (laten) indienen?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die aan uw woning is toegekend? Of hebt u hier
vragen over? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier op
www.arnhem.nl/snelreactie of telefonisch via telefoonnummer 0900 1809. Natuurlijk kunt u ook
langskomen voor een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor wel eerst een afspraak.

Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-
waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw
WOZ-waarde, passen we deze voor u aan.

Bureaus
In de media verschijnen regelmatig berichten over WOZ-bureaus die namens u bezwaar kunnen
maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Zij hanteren daarbij slogans zoals: 'WOZ-waarde te
hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!'. Dit klinkt mooi maar hoe werkt het nu eigenlijk?
Het is goed om te weten dat deze bureaus vergoedingen krijgen als het bezwaar is toegekend en de
WOZ-waarde gewijzigd is. Deze bureaus kunnen hier wel € 700 per bezwaar aan verdienen.

Hogere kosten
Het indienen van een bezwaar door een WOZ-bureau, heeft als consequentie dat dit voor de
gemeente leidt tot hogere kosten dan als u zélf bezwaar zou maken. Deze kosten, die betaald moeten
worden aan de WOZ-bureaus, worden betaald uit de algemene middelen van de gemeente en worden
dus opgebracht door alle inwoners.

Bezwaar maken
Hebt u contact gehad met ons over uw bezwaar? En wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u alsnog
zélf bezwaar maken. Met uw DigiD kunt u heel gemakkelijk online regelen of u doet dit per post. Doe
dit in ieder geval voor 12 april 2019, Op www.arnhem.nl/belastingen leest u onder Bezwaar maken
gemeentelijke belastingen meer over dit onderwerp.