Geen Laarnieuws in april

Het bestuur van de wijkvereniging heeft besloten editie no. 3 van wijkblad Laarnieuws van april te verschuiven naar medio juni. In verband met de beperkende maatregelen door het coronavirus vinden wij het niet verantwoord om onze vrijwillige bezorgers te vragen de wijkbladen te verspreiden in hun wijkdeel.

Daarnaast is er, omdat alle activiteiten stilliggen, ook weinig nieuws te melden. Uiteraard gaan ook de feestelijkheden op Koningsdag helaas niet door. 

We hopen u dan in juni o.a. onze plannen voor de Dag van de Laar te kunnen presenteren. Deze staat gepland op zondag 6 september en we willen deze dag groots opzetten, met misschien dan wél een rommelmarkt.

Voor nu willen we iedereen sterkte wensen in deze ongewone tijd.
Blijf gezond en let goed op uzelf en uw naasten.

Bestuur wijkvereniging De Oostelaar
Redactie wijkblad Laarnieuws