Enquête voetpad

De Laar 16 nov. 2017 --  De gemeente Arnhem houdt een enquête over het voornemen tot aanleggen van een voetpad in De Laar. Het betreft het deel van de Kroonse Wal dat veel gebruikt wordt door voetgangers en fietsers van en naar het Station Arnhem-Zuid. Hier de brief van de Gemeente Arnhem naar de betrokken wijkbewoners.<--break->

 

Beste bewoner,

Tijdens wijkgesprekken in 2015 zijn de wensen van bewoners opgehaald die te maken hebben met de leefomgeving in de Laar. De resultaten zijn destijds opgenomen in het wijkactieplan (WAP) van De Laar. Eén van deze wensen was het aanleggen van een voetpad naast het fietspad aan de Kroonse Wal tussen de Brabantweg en de Tilburgweg. Zie bijgevoegd kaartje.

Inmiddels is het 2017 en nu blijkt dat er bewoners zijn die zich niet betrokken voelen bij de huidige planvorming. Daarom willen we nu via een digitale enquête graag van u horen hoe u over de aanleg van een voetpad denkt.
Mocht uit de enquête blijken dat een meerderheid is vóór de aanleg van een voetpad, dan gaan we daarna in samenspraak met bewoners het plan uitvoeren.
Dit is uw kans om mee te beslissen via de volgende site van de Gemeente Arnhem
Inlogcode:
Vul uw inlogcode op de site in en vul de vragen met een JA of een NEE in.
De eerste vraag gaat over de behoefte van een voetpad:
Bij JA stemt u in met de aanleg van een voetpad naast het fietspad de Kroonse Wal tussen de Brabantweg en Tilburgweg.
Bij NEE stemt u niet in met de aanleg.
Bij de tweede vraag kunt aangeven (wanneer de meeste bewoners vóór zijn) of u mee wilt denken over hoe het voetpad eruit komt te zien.
De navolgende spelregels zijn van toepassing:
Het antwoord dat bij vraag 1 meer dan 50% van de stemmen krijgt wordt uitgevoerd. Dit betekent:
- als meer dan 50% van de antwoorden JA aangeeft, wordt een voetpad aangelegd.
- als meer dan of precies 50% NEE aangeeft, blijft de situatie zoals deze nu is.
Een huishouden kan slechts één keer de enquête invullen.
Als u geen uitgesproken mening heeft, maar wel iets anders kwijt wilt, kunt u dit bij het veld Opmerkingen invullen.
De antwoorden dienen vóór 1 december 2017 bij ons binnen te zijn. Antwoorden na deze datum worden niet meegenomen in de telling.
Wij stellen het op prijs als u uw mening wilt geven via de digitale enquête. Als u geen internet heeft, of u heeft vragen over het onderzoek, dan kunt u met mij contact opnemen via de mail of bovenstaand telefoonnummer.
De uitslag kunt u na 15 december vinden op site van de Gemeente Arnhem.
Met vriendelijke groet,
Noortje Ruisbroek
Team leefomgeving De Laar-Elden