Enquête over De Laar

Beste wijkbewoners. Als Wijkplatform De Laar maken wij een inventarisatie van de problematieken/ideeën in De Laar en gaan hier in 2019 mee aan de slag. Loopt u ergens tegenaan, werk dan mee aan deze enquête.

Voor het een begin maken van de enquête stonden woensdagmiddag 12 december al een aantal leden van het wijkplatform de Laar en ik in winkelcentrum de Laar om mensen te vragen de enquête in te vullen. Het gaat dan om het volgende:

Wat mag er volgens u aangepakt worden in de wijk?

Wat mist u in de wijk? Aan bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen?

Zijn er dingen die u irriteren, wat betreft bijvoorbeeld onveiligheid of zwerfvuil? 

Aan de hand van een korte vragenlijst (4 vragen) willen wij een duidelijk beeld krijgen van wat er speelt in de wijk.

De enquête zal ook in de februari-editie van Wijkblad Laarnieuws (voorheen Oostelaar) komen te staan. Deze kunt u dan inleveren bij boerderij de Kroon of mijn kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 2e etage. Of u download het document en stuurt het naar k.janssen@rijnstad.nl.

Met vriendelijke groet,

Kevin Janssen (Opbouwwerker De Laar & Elderveld)

Voor het bekijken en eventueel downloaden van de enquête, en voor ook het plaatsen van reacties, zie het bericht in Facebook Wijkkrant De Laar West: 

https://www.facebook.com/groups/829228700424185/permalink/2444570388890000/