Ecopark De Groene Woerd

Al twee jaar werkt Eco Bouwprojecten samen met Uiterwaarde aan de nieuwe plannen voor het voormalige Pitch&Putt terrein (Rijkerswoerdse Plassen, voormalig golfterrein oostelijk van bistro De Woerd). Hierbij is intensief samengewerkt met diverse instanties om een zo goed mogelijk plan te vormen wat past bij het huidige landschap en zijn omgeving.

Voor deze planvorming is overleg geweest met de gemeente Overbetuwe, gemeente Arnhem en park Lingezegen. Voor het uitwerken van de plannen is een samenwerking gezocht met de landschapsarchitect Tim de Weerd. Het betreft unieke vakantieverblijven; van trekkershut tot volledig ingerichte vakantiewoningen en groepsaccommodaties.

27 oktober 2018 jl. was er een inloopdag met ruim 300 bezoekers die kwamen kijken naar de nieuwe plannen voor het voormalige Pitch&Putt terrein. Er is veel input van de bezoekers verzameld om die mee te nemen in de definitieve uitwerking van de ontwerpplannen. Getracht zal worden zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen en zorgen uit de buurt en bezoekers van het aanliggende wandelgebied.

Op de bijeenkomst zijn ook zo veel mogelijk vragen van bezoekers verzameld middels een formulier. Deze hebben wij getracht zo goed mogelijk te beantwoorden en te bundelen in een overzicht. Deze kunt u terug vinden in de volgende link met vragen en antwoorden voor bewoners in de omgeving: https://www.degroenewoerd.nl/faq.html

Lees meer op de website en zie het plan en de foto's van te bouwen huisjes: https://www.degroenewoerd.nl/.