Denk mee over De Laar !!

Beste mensen, wilt u misschien een kabelbaan door de wijk of een kartbaan er omheen? Ja, dit zijn gekke ideeën nietwaar? Maar wij zijn op zoek naar mensen met 'gekke' ideeën, mensen die mee willen denken over de wijk en die ook aanspreekpunt willen zijn voor mensen met ideeën voor hun buurt en wijk. Het kan dan gaan over bijvoorbeeld extra zitbankjes, herinrichting groenborders, aanleg speeltuin, geluidsoverlast, zwerfvuil, verkeersveiligheid, energiebesparing, verkamering, wandelpaden, beleid bomenkap, ontmoeting, enzovoort.

De Laar is een mooie groene wijk waar ruim 12.000 mensen wonen in ongeveer 5.600 huishoudens. De kwaliteit van leven ligt al jaren zo rond de 7,2, en ter vergelijking: in de Burgemeesterswijk is dat 8,5; en in de Geitenkamp 6,5. Het is dus best aardig leven in De Laar, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat dit zo blijft, en het kan ook misschien wel beter.

Als wijkbewoner is het zeer wel mogelijk om hierover mee te denken. De bedoeling is dat er een groepje mensen ontstaat – we noemen het voorlopig de Laar-Praat-Club - die onderling dingen bespreken over de wijk, en waarbij mensen uit de wijk makkelijk terecht kunnen met initiatieven om in te brengen en toe te lichten.

Aldus zijn we op zoek naar mensen die hieraan deel willen nemen. Het neemt niet veel tijd, en vanwege Corona blijft het waarschijnlijk voorlopig bij mailoverleg. Als u daarom mee wil doen met de Laar-Praat-Club, stuur dan een mailtje naar team leefomgeving De Laar-Elden delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl.

Dick Broere, redactie wijkwebsite, https://www.delaararnhem.nl