Denk mee over aanpak zwerfvuil - 3 mei a.s.

Beste buurtbewoners, In De Laar is veel aandacht voor de vervuiling van de wijk. Dit thema komt naar voren in het wijkactieplan, tijdens vergaderingen in de wijk, en de gemeente wordt door de bewoners met enige regelmaat benaderd met het verzoek hier iets aan te doen.

In de lijn van ''van wijken weten'' willen we gezamenlijk met de bewoners tot een plan van aanpak komen. Een plan dat is gemaakt door, voor en met de bewoners. De eerste stap is het formeren van een ''denktank'' om binnen deze ''denktank'' te komen tot een uitvoerbaar plan voor De Laar (oost en west).

Team Leefomgeving, vertegenwoordigd door Harm-Jan Kuipers, heeft Stichting Schone Straat & het KinderWijkTeam gevraagd of zij hier een rol in kunnen spelen.

Wat houdt dat in?

 - We komen drie keer bij elkaar om te brainstormen over hoe we de hoeveelheid zwerfafval in de Laar kunnen verminderen.

 - We gaan met jullie samen tot een plan komen.

Hiervoor hebben we een eerste overleg gepland op donderdag 3 mei van 19:30 - 21:00. Dit is in de vergaderruimte in het Baakhovencomplex. Deze bevindt zich in de tweede oftewel de middelste van de drie flats in de Baakhovenstraat. Zie het volgende plaatje: https://www.google.nl/maps/place/Baakhovenstraat,+Arnhem/@51.9465472,5.8666186,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7a61104c30599:0x52bb15c7e6236b6f!8m2!3d51.9465472!4d5.8688073

Mochten jullie nog vragen hebben dan horen we dat graag!

Met vriendelijke groet,

Mike Hoose en Peter van Nugteren

06-44449851 & 06-11179066

Meer info: https://www.hetkinderwijkteam.nl/