Deel Viaduct Kroonse Wal dichtgezet

Een deel van het viaduct Kroonse Wal is dichtgezet om (vuurwerk)overlast en vernieling tegen te gaan en daarmee buurtbewoners rust te gunnen. Er is hierover een brief gestuurd naar de wijkbewoners rondom het viaduct. In die brief wordt onder meer geschreven:   

"Helaas is er nog steeds sprake van overlast en onveiligheidsgevoelens rond de Kroonse Wal, maar ook op andere plekken in de wijk, zoals rond Bingelradepark en Sporthal De Laar. Wij vinden het zorgelijk dat we niet met elkaar deze situatie weten te keren. Om die reden werken we momenteel met veel wijkprofessionals samen aan een actieplan met (extra) maatregelen om te komen tot een prettiger woonklimaat en veiliger gevoel in uw wijk. Eén van deze maatregelen is dat we een deel van de Kroonse Wal afgezet hebben zodat jongeren daar niet onder kunnen hangen. Wij hopen dat dit zeker voor u als directe buurtbewoners leidt tot meer rust."

Voor de volledige brief zie de bijlage onderin dit bericht.

Zie ook Facebook met commentaar van omwonenden en Gemeente Arnhem:  https://www.facebook.com/bobby.stok/videos/1796692413814031

Op de foto is te zien dat een gedeelte onder het viaduct is dichtgezet met grijs metaalplaat. Het fiets- en voetgangerspad aan de andere kant is nog gewoon vrij passeerbaar voor verkeer tussen Laar West en Laar Oost.  

Bijlage DOC / PDF: