Cultuurgroep De Laar

Op de nieuwjaarsborrel (februari 2019) heb ik, Jelleke Bakker, verteld, dat ik van plan was een cultuurgroep op te richten, als daar in de wijk belangstelling voor was. Samen met twee buurtgenoten, Con van Roden en Bart van de Wateringen heb ik in de zomer van 2019 de cultuurgroep De Laar opgericht. 


Een route langs publieke kunst in De Laar
Cultuurgroep De Laar vindt het belangrijk om de kunstwerken in De Laar weer in de schijnwerpers te zetten.  Behalve dat we een schone en groene wijk willen, moet het ook een levendige wijk zijn met hier en daar een verrassend element, een muurschildering, een Delfsblauw tegelplateau, witte betonnen elementen, die een fietspad kruisen. Er is kunst uit de jaren tachtig, maar ook veel kunst van meer recente datum, vaak op initiatief van wijkbewoners of in samenwerking met scholen gerealiseerd. Er zijn 21 kunstwerken, waaronder een Social Sofa, in onze wijk.

Hoe is deze kunstroute gerealiseerd en met wie werken we samen?
Wij wilden beginnen met een klein project, een fiets- en wandelroute langs de 21 al aanwezige publieke kunstwerken in onze wijk. Hierbij hebben wij o.a. de medewerking van Theo Brink,  bestuurder van Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem en auteur van het boek Arnhem uit de Kunst. Dit boek is in november 2019 uitgekomen bij Hijman Ongerijmd. In het vroege voorjaar 2020 heeft Theo Brink alle door hem vergaarde informatie gedigitaliseerd via de website erfgoed Arnhem en via www.arnhemsekunst.com. Hij wil in samenwerking met initiatiefnemers en/of de wijkverenigingen in alle wijken eigen kunstroutes realiseren.

De Laar heeft de primeur 
Als cultuurgroep De Laar hebben we ook de medewerking van het gemeentelijke team Leefomgeving De Laar, Olga Lozeman van Rozet, opbouwwerker Kevin Janssen en jongerenwerker Sanne Janssen van de Stichting Rijnstad. In mei zouden we de route feestelijk openen. Door de gevolgen van het corona virus zijn we gedwongen om dit uit te stellen tot zaterdag 26 september.

Meer informatie volgt in Laarnieuws nummer 4

Zie ook de informatie van Cultuurgroep De Laar op deze website via deze link: 

https://www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur