Collectieve ziektekostenverzekering

Iedereen in Nederland moet een basiszorgverzekering afsluiten. Inwoners met een laag inkomen of een uitkering komen in aanmerking voor de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente. Dit heet de gemeentepolis. De gemeente betaalt een deel van de premie en u krijgt korting. Inwoners betalen dus minder.

Voordelen van de gemeentepolis zijn:
U krijgt korting en meer vergoedingen dan bij andere verzekeringen
Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
Als u een tandartsverzekering afsluit zijn kinderen ook meeverzekerd voor een beugel

Eigen risico
Niet alle zorgkosten worden vergoed door de zorgverzekering. Van alles kosten die u maakt moet iedereen per jaar 385,- zelf betalen. Dit heet het eigen risico. Bij de gemeentepolis kan ook dit bedrag in maandelijkse termijnen worden betaald in plaats van het hele bedrag in 1 keer. Als u weinig of geen zorgkosten heeft gemaakt, ontvangt u het bedrag dat over is, in het voorjaar van 2023 weer
terug.

Eigen bijdrage
Naast de basiszorgverzekering en het eigen risico is er ook nog de “eigen bijdrage”. Dit betekent dat sommige zorgkosten, voor een deel door u zelf moeten worden betaald. Via de zorgverzekering kunt u daar een deel van terugkrijgen. Het bedrag dat u bij de gemeentepolis terug kunt krijgen, is hoger dan bij veel andere zorgverzekeringen. Op www.menzis.nl/gemeentepolis kunt u bij de
Vergoedingenwijzer zien, hoe hoog dit bedrag is.

Voor meer informatie:
Heeft u al een collectieve verzekering via de gemeente bij Menzis lopen, en voldoet u nog aan de voorwaarden; dan krijgt u vanzelf een brief met daarin de nieuwe poliskosten. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor de gemeentepolis kunt u dit zelf controleren. Dat kan op de site www.gezondverzekerd.nl/arnhem. Natuurlijk kunt u ook bellen met de Menzis Klantenservice:
088 2224080. Op www.gezondverzekerd.nl/arnhem, leest u meer over alle mogelijkheden.1 aanmelden.