Coördinatiegroep

De coordinatiegroep fungeert als ‘dagelijks bestuur' van het wijkplatform. Het bestaat uit minimaal 4 leden (bewoners) en wordt ondersteund door de opbouwwerker.

De coordinatiegroep heeft als kerntaken;
  • Voorbereiding wijkbijeenkomsten (agenda)*
  • Beheer van het wijkbudget (behandelen van aanvragen)
  • Zorg voor samenhang, samenwerking tussen (en facilitering van ) actieve bewoners.
  • Voert overleg met het Team Leefomgeving (en andere organisaties voor zover zij dat wenst of van belang acht.)

 

* Alle wijkbewoners hebben de mogelijkheid agendapunten voor het wijkoverleg aan te dragen bij het wijkplatform.