Bomen

Heb u altijd al willen bomen over bomen? Word dan lid van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem. De gemeenteraad van Arnhem heeft het nieuwe Bomenplan vastgesteld. Arnhem wil zorgvuldiger met zijn bomen omgaan. Een van de maatregelen om dat te bereiken is de installatie van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA). 

Het team geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de diverse onderwerpen uit het nieuwe Bomenplan. Als lid van het BKA bekijkt u de stad door groene ogen. Zo geeft het BKA advies bij projecten; in de planvorming, bij de concrete uitvoering van projecten of achteraf als evaluatie. Het BKA kan ook de afwegingsrapportage die in een project is gemaakt, tegen het licht houden en beoordelen of alternatieven voldoende zijn afgewogen. 

Onafhankelijk

Het BKA kan advies geven over de manier waarop de gemeente communiceert over bomen. Het BKA bestaat uit inwoners en deskundigen en bevat ongeveer 5 personen. Het team is onafhankelijk daarom zitten er geen medewerkers van de gemeente Arnhem in het BKA.

Bomenplan

In het Bomenplan staat het bomenbeleid omschreven. Als lid van het Boom Kwaliteitsteam beoordeelt u onafhankelijk of het beleid zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt gevolgd. Als lid komt u op plekken waar u normaal niet zo snel komt en ontmoet u een heleboel interessante mensen. Bovendien krijgt u veel informatie van deskundigen. U ontvangt een onkostenvergoeding.

Word lid van Boom Kwaliteitsteam Arnhem

De gemeenteraad van Arnhem heeft het nieuwe Bomenplan vastgesteld. Arnhem wil zorgvuldiger met zijn bomen omgaan. Een van de maatregelen om dat te bereiken is de installatie van het Boom Kwaliteitsplan Arnhem (BKA).

Het team geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de diverse onderwerpen uit het nieuwe Bomenplan. Als lid van het BKA bekijkt u de stad door groene ogen. Zo geeft het BKA advies bij projecten; in de planvorming, bij de concrete uitvoering van projecten of achteraf als evaluatie. Het BKA kan ook de afwegingsrapportage die in een project is gemaakt, tegen het licht houden en beoordelen of alternatieven voldoende zijn afgewogen. 

Team in oprichting

Het team is nog in oprichting. Het Bomenplan laat ruimte om de rol van het BKA op verschillende wijzen in te vullen. Eén van uw taken is om samen de rol van het BKA verder in te vullen. Samen met uw teamgenoten denkt u na over hoe u het advies aan de gemeente Arnhem vorm geeft.

Uw inbreng

  • U vindt bomen belangrijk.
  • U vindt dat er bij projecten zorgvuldig met bomen moet worden omgegaan. 
  • U heeftt een positief kritische blik.
  • U kunt ook vanuit algemeen belang denken.
  • U vindt het leuk om samen met anderen vorm te geven aan de rol van het team.
  • U bent een teamspeler.
  • U bent in staat om te beoordelen of het beleid zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld, is gevolgd.
  • U bent creatief.
  • U bent sensitief.
  • U kunt omgaan met tegengestelde belangen en meningen

Heeft u interesse?

Stuur een mail met uw motivatie en CV voor 10 juli 2020 naar bomenplan@arnhem.nl. Of stuur een brief met motivatie en CV naar Gemeente Arnhem, ter attentie van Frans Gooren, Postbus 9029 6800 EL Arnhem.

Alle reacties worden beoordeeld door een selectieteam bestaande uit de beoogde voorzitter van het BKA en twee extern deskundigen. Zij selecteren de leden en dragen deze voor aan het college van B&W. 

Bron: https://www.arnhem.nl/actueel/alle_nieuwsberichten/Word_lid_van_Boom_Kwaliteitsteam_Arnhem