Bijeenkomst over stemgedrag

Veel Arnhemmers zijn niet gaan stemmen bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen. Waarom is dat? Er is onderzoek naar gedaan en de bevindingen worden gepresenteerd op 6 september a.s. in de Stadhuishal. Belangstellenden zijn van harte welkom voor vragen en discussie. Voor meer info

zie de bijgevoegde flyer en zie ook de info op de website van de Gemeente Arnhem: Themabijeenkomst: presentatie resultaten onderzoek niet-stemmer in Arnhem - Gemeente Arnhem

Voor bijwonen bijeenkomst graag aanmelden vóór 30 augustus via het aanmeldformulier

Bijlage DOC / PDF: